Changing Times (2004)

Yönetmen: André Téchiné / IMDb: 6.2

Bir tarafta Denevue, bir tarafta Depardieu… muhteşem bir film olması gerekiyor, öyle değil mi? -Ama, değil işte.

İşlevsiz bir evlilik, kopuk anne-oğul ilişkisi, ilk aşkına 30 yıldır dönemeyen bir adam, erkek sevgilisi ile kadın bişeysi (?) arasında gidip gelen bir adam, ısrarla kıskanmayan koca, derdinin ne olduğunu anlayamadığımız dünyalar nemrutu dindar bir Faslı, derdinin ne olduğunu yine anlayamadığımız sorunlu ikiz kardeşi, tüm bu insanlarla hiç bir alakası olmayan çocuk rolündeki çocuk…ve ekrana alık alık bakmakta olan siz?

Çok konuya dalan ancak bir tanesinden bile yüz akı ile çıkamayan bir film.

Hayat gayeniz Denevue ya da Depardieu’nun tüm filmlerini izlemiş olmak değilse es geçiniz.

Like what you read? Give davaz blog a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.