Článek původně publikovaný na našem webu:

Kamiony Zásilkovny
Brzo na Shopify

Pokud máte český nebo slovenský obchod na Shopify, pravděpodobně jste si všimli, že využití Zásilkovny nebylo zrovna jednoduchým řešením. Po několika letech bez dostupného řešení jeden kamarád z Prahy vytvořil řešení sám: https://rousek.name/shopify-zasilkovna.

To však nebylo bez chyb:

  • nebylo škálovatelné,
  • nebylo levné,
  • nebylo snadné…

As it is getting kind of a habit for me, I am posting here some advice I actually gave to one of my clients. I’ve already presented here some of my takes regarding multi-currency stores in Shopify and about launching an amazing store with a limited budget:

However, today I…

Just like in my last story:

I’m trying here to share some insights about how I help my clients make better decisions for them and for their businesses.

This time, a client came to us with a very typical request: ONE Shopify Store for THREE Markets. Multi-Currency: Shopify Achilles’ heel…

David Simões

I help people sell amazing stuff online. Shopify Expert & Founder of https://soundsgood.agency | Book me: calendly.com/davidjs 👈

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store