Nápisy na zdech.

Napsal jsem jméno tvé na zdi,
na všechny zdi, které znám,
pod něj teď načmárám krví,
že tvé tělo je posvátný chrám.

Ohnivé oči, z modrých skel okna do duše,
svou září mne lákají vstoupit.
Mám strach, když poddám se předtuše:
Že spíš než k modlitbě pokleknout, 
jdu vlastně loupit.

Na všech zdech grafiti krvavých nápisů,
tvé jméno, pod ním otisk mé dlaně,
cejchuju beton, cihly, i zeď z modrých lápisů,
zbýváš jen ty, a půvab tvých zdí. 
Svou dlaň chci položit na ně.

Jen tvé tělo, chrám čistý a bez poskvrn,
žádné nápisy, šmouhy, či saze, 
mířím k těm zdem a vím, co riskuji
za skvrnu, za otisk dlaní na tobě, 
má duše zaplatí draze.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.