Nebezpečné bezpečí.

Havraní vlasy si odhodí z čela,
 v kočičích očích čtu, co by teď chtěla,
 zda mám vyprávět příběh, nebo poslouchat její,
 vzít do svých ty dlaně, co trochu se chvějí.

Když dotknu se těla, hned pryč je bezpečí,
pohledem lovce rychle mne přesvědčí, 
že kočka je mazlivá, však drápy mne označí,
 drápne i do srdce, když kůže jí nestačí.

Pak zapálí cigáro a s úšklebkem cynika,
 očima prozradí, co rty nikdy neříká…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.