Další kontrolní den — lepenka 24.11.2017

Tak dnes jsme měli další kontrolní den, vyloupla se nám krásně terasa, spodek (1PP) je téměř hotovo, odloupla se lepenka, plot budeme mít posunutý kvůli ledabyle položenému kabelu ČEZ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.