Zaciname 21.7.2017

Dne 21.7.2017 jsme polozili zakladni kamen! Byli tu Romanovi, Pavlikovi, Verca, mladi Romanovi a The Pavliks Gang!

Za stavebniky sem prisli pan Krejsa, pan Vecera (stavby vedouci), pan Langr, pan Psencik a Petr Zamecnik.

Pocasi se vyvedlo a prvni vykop byl proveden.

Hodne stesti

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.