Asia #1 § 2015–07–11

Vodopád, včely, wildlife park

Opět zpozděný budíček, takže už to bereme jako normu. Na dlouhé pláži taktéž už klasická snídaně a hurá natankovat. Poté vyrážíme vesele směr další doporučený vodopád, který byl taktéž parádní a opět bylo možné se pod ním koupat. Při cestě z vodopádu jsme po chvilce narazili na včelí farmu, kde jsme zastavili a nechali si ukázat dva typy včel, oba byly malé a neštípaly. Dokonce nám byl otevřen úl a umožněno ochutnat med, který jsme si poté dovolili koupit.

Měli jsme v plánu hned poté pokračovat k wildlife park, avšak po sestupu z vodopádu nás čekalo nemilé překvapení, a to prázdná baterie u foťáku. Takže volíme cestu zpět na základnu, nabíjíme baterii a mezitím se jdeme projít po pláži a naobědvat. Po dvouch hodinách se vracíme pro nabitou baterii a vyrážíme směr wildlife park. Cestou se zastavujeme v Kuahu, abychom zjistili ceny dopravy na Penang. Po obhlídnutí prostoru přístavu pokračujeme konečně za dnešním cílem. V pořádku dorážíme a platíme vstupenky, poté ještě dokupujeme jídlo na krmení.

Procházíme celým areálem s úžasem, krmíme exotické ptactvo od morčat, přes pávy, hady, kozy, opice, papoušky až k orlům. Jelikož jsme byli poslední návštěvníci, připojil se k nám starší pán jako průvodce, který park za námi kontroloval a uzavíral. Po tomto zážitku směřujeme domů a po cestě se ještě zastavujeme na farmě orchidejí, kde je však zavřeno a tak jen pokukujeme přes plot.

Jako další překvapení po cestě na nás čeká fotbalový zápas mezi místními týmy. Projíždíme dalším místním trhem s jídlem a taktéž okolo samoobslužné pračky, kde jsou ceny za jedno vyprání prádla 4MYR (jedna pračka) a 4MYR za sušičku (nutné vzít své prací prášky atd). Razíme na večeři a čekáme než přijde paní z večerní pauzy do směnárny, abychom vyměnili peníze na zaplacení nájmu a skůtru. To se daří a diskutujeme nad naší zítřejší cestou směr Penang. Pak už jen padáme do postele.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.