Asia #1 § 2015–07–21

Dnes jsme leželi v posteli, četli zprávy ze světa a zkoumali co budeme dělat dál, to vše protože celé dopoledne propršelo. Při obědě akorát přestalo pršet a my se rozhodli využít zapůjčený skůtr. Ačkoliv nám bylo od třech lidí doporučeno nejezdit na severní část ostrova kvůli příkrým silnicím, samozřejmě, že právě tam vedla naše první cesta, abychom zjistili, co že jsou to ty příkré silnice. Místní měli pravdu, je to docela mazec, ale brzdy nám brzdily, a skůtr výkon měl, takže jsme si to s přehledem dali a projeli skrze serpentýny na zápádní část ostrova. Západ ostrova je lemován krásnými, nutno podotkouknout čistými plážemi. Projíždíme si opět každou uličku, jedna hlavní kolem dokola ostrova, jinak jen pár odboček. Po návratu se opět pouštíme do plánování dní, co jsou před námi. Poté už jen vybíháme na večeři, po ní si dáváme ještě zmrzlinu a okouníme v místním obchodě s rybářskými potřebami, občas si nejsme jistí, zda to jsou návnady nebo mazlíčci.


Like what you read? Give David Šolc a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.