Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր -Apple ը թողարկել է նոր Ipone X ը

Բառախաղ-Խնզոր ունես գլխիտ գցի

Ուղիղ խոսք-Խնձորով մարդ.

«Նոր Ipone X Գնելու եմ ամպայման»

Թվով վերնագիր- 15 Գեղեցիկ գլխարկները

Բլոգային վերնագիր- Խնձորը օգտակար է իմունային համագարգին

Ստահոդ վերնագիր-Սենսացիա Էյնշտեյնը ստել է

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.