مصاحبه داود سلیمانی با روزنامه مستقل

یکشنبه ۲۰ فروردین ۹۶

متن کامل:

۱.ارزیابی شما از میزان مشرکت مردم در این دوره از انتخابات چیست؟

۲.تحلیل شما از ارایش سیاسی اصلاح طلبان و اصولگرایان چبست؟
۳.احمدی نژاد ادعا کرده است که رقابت این دوره سه قطبی خواهد بود ایا چنین چیزی محتمل است.؟
۴.ایا اصولگرایان در نهایت با یک کاندیدای اصلی رییسی به میدان خواهند امد؟ر
۵. ایا رییسی در رقابت با روحانی حرفی برای گفتن خواهد داشت؟
۶.موقعیت روحانی را در این دوره چگونه ارزیابی می کنید؟

۷.دلواپسان برای تنزل رای قبلی روی مسایل اقتصادی مانور خواهند داد ایا با این حربه می توانند روحانی را به مخاطره بیندازند؟
۸.به نطر شما حامیان جامعه مدنی و ارای خاکستری چه راهی رادر انتخابات اتی دنبال می کنند؟

۹. ایا روحانی دو دوره ای خواهد شد؟

۱۰. به نظر شما درانتخابات شوراها کدام لیست فاتح پنجمین شورا خواهد بود؟

پاسخ ها:
۱. مشارکت مردم در طول دوران پس از انقلاب و در یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، به طور متوسط شصت و یک درصد (۶۱/۲۵) بوده است و در انتخابات ۹۲ این مشارکت بدلیل نوع عملکرد دولت و دلسردی مردم با کاهشی ۵/۵درصدی به ۵۵/۵ درصد رسید. این بار پیش بینی من مشارکت بیشتر مردم به دلیل عملکرد نسبتا قابل قبول دولت در اوار برداری و کنترل افسار گسیختگی های اقتصادی دولت گذشته و کاهش نرخ رشد تورم و رفع تحریم ها و امثال انست.
همچنین با حضور برخی کاندیداهای چالشی و بیشتر رقابتی شدن انتخابات پیش بینی میشود که مردم مشارکت بیشتر ی در انتخابات خواهند داشت.

۲.ارایش سیاسی در انتخابات پیش رو ،بر اثر عوامل تاثیر گذار در جبهه ی اصول گرا به نفع جمنا رقم خواهد خورد هرچند که در جبهه ی اصولگرایان اگر وضع به همین شکل پیش برود و کاندیداهای انان بتوانند به رقابت ها راه یابند تنوع کاندیدا خواهیم داشت . در جبهه ی اصلاحات نیز این امر تقریبا امکان وقوع دارد ولی نهایتا رقابت بین اقای روحانی و کاندیدا یا کاندیداهای جمنا خواهد بود.

۳. البته امیدوارم زمینه ای ایجاد شود که جریان احمدی نژادی با حضور بقایی به دو دوره تخریب اقتصاد کشور پاسخ بدهد و مردم عمق خرابی ها را در یابند. من ورود جریان احمدی نژادی ها را بطور طبیعی ممکن می دانم ولی از انجا که عوامل دیگری در ورود و عدم ورود نهایی انان موثر است بعید میدانم که به میدان رقابت وارد شوند . اما در مجموع معلوم است که ما در انتخابات پیش رو با تعدادی کاندیدا از هردو جناح کشور مواجه خواهیم شد. اما انتخابات چند قطبی نخواهد بود. مگر اتفاق خاصی بیفتد که همه امکان رقابت پیدا کنند.

۴.چنانکه گفتم با توجه به سناریو های مطرح کمی باید تامل کرد. ببینید در جبهه ی اصولگرایی و اصلاح طلبی چند سناریو قابل پیش بینی است. جمنا شاید حداقل پنج کاندیدا را وارد رقابت کند . و هدفش این باشد که با تکثر کاندیدا انتخابات را به دور دوم ببرد و انجا روحانی را از میدان بدر کند چون ارای دور دوم روحانی را شکننده ارزیابی میکند و از سوی دیگر امکان پیروزی در دور اول با کاندیدای واحد در مقابل روحانی را بعید میداند. سناریوی دیگر و قابل پیش بینی اصولگرایان حفظ کاندیداها تا مرحله ی اخر و نهایتا کناره گیری انان به نفع کسی است که در طول رقابت ها بر اساس نظر سنجی ها دارای پایگاه رای بیشتری است و دعوت کردن مردم طرفدار کاندیداهای مستعفی ،به نفع کاندیدای باقیمانده. تا بتوانند شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشند.
در نقطه مقابل اصلاح طلبانند که با یک کاندیدای اصلی وارد خواهند شد ولی در میان اصلاح طلبان نام های دیگری نیز مطرح شده است که انان بنا دارند کاندیدا بشوند یا براساس برخی اخبار احزاب متبوع انان بعنوان کاندیدای پوششی انان را مطرح می کنند. هرچند این اقدام ریشه در نگرانی انان برای رد صلاحیت اقای روحانیست، اما به هر حال شاید ما با کاندیداهای دیگری نیز مواجه باشیم. پس در این جبهه نیز دو سناریو میتواند قابل پیش بینی باشد . اینکه اصلاح طلبان با کاندیدای واحد تا پایان رقابت ها بمانند و تنها از یک کاندیدا یعنی شخص روحانی حمایت کنند که این بسیار محتمل و نزدیک به واقعیت است. سناریوی دیگر انست که در صورت نبود روحانی در رقابت ها شخص دیگری که ثبت نام کرده و تایید شده وارد شود که من این را ضعیف میدانم.
البته یک احتمال دیگر نیز وجود دارد که سناریوی تخریب بدست برخی افراد در میان اصلاح طلبان است. این امر به منظور ریزش رای روحانی به نفع اصول گراها صورت میگیرد که اگر نا اگاهانه باشد، یک خطای استراتژیک به وقوع می پیوندد و ان ثبت نام کاندیداهایی با نام اصلاح طلب برای رقابت با روحانی است. که متاسفانه برخی اشخاص - و نه احزاب اصلاح طلب - با انگیزه های شخی و در مخالفت با روحانی و رییس دولت اصلاحات ، دست به این کار خطا میزنند. هرچند میدانند که در عرصه رقابت ها جز به نفع رقیب کاری انجام نخواهند داد و پیروز نخواهند بود.

۰۵. ببینید بالاخره در انتخابات پیش رو به میزانی که کاندیداها دارای حاشیه های بحث برانگیز و اختلافی باشند میدان رقابت برای انان نیازمند گفتگو و یا مناظره برای پاسخ به سوالاتی است که با دانستن مردم در رای انان تاثیر دارد. اقای رییسی شخصیتی است که به هرحال بلید به نظر من به برخی از این حاشیه ها خواسته یا ناخواسته ورود کند ولی فکر کنم اقای روحانی بیشتر از عامل عملکرد و بیلان کاری دولت خود و مقایسه ی با گذشته وارد این رقابت ها شود بنابراین به لحاظ تجربه و عملکرد از رقیب خود در حوزه های اجرایی حرف های قابل قبولتری خواهد داشت و مردم هم این تجربه ی موفق اقای روحانی را پس از ان وضعیت که هفت قطعنامه علیه کشور صادر شده بود و ان اقتصاد ویرانی که دولت احمدی نژاد به ارث گذاشت،و کارهایی که دولت برای رفع این معضلات انجام داد، بخاطر دارند و به نظر بنده اقای روحانی من جمیع جهات دست برتر را خواهد داشت.

۶. همانطور که‌گفتم در نهایت اقای روحانی با لحاظ کردن خدمات تا کنونش بطور طبیعی ارای بهتری از رقبا خواهد داشت.
اما در اینجا باید چند عامل را در پیروزی و یا عدم پیروزی اقای روحانی در نظر بگیریم. ببینید علیرغم تمامی کارهایی که دولت در این چهار سال انجام داده اما این امر برای توده های مردم چندان ملموس نیست. دولت روحانی شیب تند تورم را کاهش داده ولی مردم در زندگی خود ان را لمس نمی کنند و لذا با تبلیغات مخالفین وضع را بدتر هم میدانند.این وظیفه نخبگان دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار اگاه جامعه است که باید قدرت مقایسه ی مردم و فهم اقتصادی انان را ارتقا دهند .حال انکه کمتر این کار صورت گرفته و رسانه دولت نیز در این امر چندان توفیق نداشته است.
دیگر انکه این امر میتواند به کاهش رای از سبد روحانی بیانجامد و با ظهور یک کاندیدایی که وعده ی یارانه پنج شش برابری بدهد اختیار از کف مردم محروم بدر رفته و رای پوپولیستی کار خود را بکند. اما این یک سوی قضیه است. سوی دیگر قضیه انست که ارای خاموش و یا خاکستری در اینجا بتواند در جریان رقابت بین عقلانیت و پوپولیزم ،به نفع عقلانیت و تامین منافع ملت به عرصه ی انتخابات وارد شود. حضور این طیف خاموش برگ برنده جریان اصلاحی واقای روحانی خواهد بود. که قابل پیش بینی دقیق نیست ولی من احتمال حضور انان را در این انتخابات زیاد میدانم.

۷. در سوال قبل گفتم اتفاقا پاشنه اشیل دولت تبلیغات سوء مخالفین دولت در امر معیشت توده های فرودست جامعه است. حقیقت انست که حجم مشکلات بارث رسیده از دولت گذشته توسط دولت اقای روحانی ، در ظرف این چهار سال ،به شدت کاهش یافته اما چنانکه گفته شد با توجه به مشکلات معیشتی مردم و علیرغم تلاش دولت برای رفع ان پیش مردم ملموس نیست. البته ارجاع دهی لازم است یعنی باید مردم را به مقایسه ی دو وضعیت رفاه و تورم در دو دولت ارجاع داد. مثلا وضعیت درمان در دوره ی احموی نژاد با کنون، که مخارج ان در بیمارستان های دولتی حدود ده درصد کل هزینه درمان شده و بیش از چهل درصد در مقایسه با وضعیت دوره گذشته، ارزانتر شده و هزینه ها کاهش داشته است. یا ارجاع به روند صعودی قیمت ها و مقایسه ان ووو.. این ارجاع دهی میتواند بسیاری از سو تفاهم ها را برطرف کرده و حربه را از رقبا بگیرد. اگر دانشگاهیان و فرهنگیان اعم از استادان و معلمان و دانشجویان به عنوان گروه مرجع و فرهیخته و با سواد جامعه، بتوانند در این ارجاع دهی و در زمینه های متنوع اقتصادی در تولید و درامد و صادرات و وو خوب عمل کنند ،مردم نیز ضمن درک شرایط کشور به چرایی حضور در انتخابات و تداوم کار دولت رای خواهند داد.

۸.به نظر من اگر برخی کاندیداهای جناح اصولگرا به صورت جدی وارد عرصه شوند ارای خاکستری برای جلوگیری از روند دولت احمدی نژاد و تفکری که ان وضعیت را بوجود اورد به میدان خواهند امد . ارای خاکستری و یا خاموش درست است که شاید به جریان های رایج سیاسی احساس وابستگی نکنند و حتی با انان مخالف باشند ولی به نظر من انان به منافع ملی و ایران عزیز حساس اند و در مواقع لزوم همین قشر به نجات کشور کمک کرده اند. انها به هر دلیلی امکان دارد من و شما راقبول نداشته باشند اما به این مرز و بوم عشق می ورزند و علیرغم بسباری از نامهربانی ها در صورت به خطر افتادن امنیت و منافع ملت در سطح و تراز ملی حتما پا به عرصه ی انتخابات خواهند گذاشت و از طریق صندوق های رای نظر خود را خواهند گفت.
به نظر می رسد این قشر اکنون در این وضعیت قرار گرفته اند که ایا میخواهند سیاست های گذشته احمدی نژاد در اداره دولت به کار گرفته شود و یا نه ، خواهان تحول و تغییر در پسا برجام اند. پیش بینی من انست که انان به روند تغییراتی که دولت روحانی اغاز کرده چه در بعد بین المللی و چه در زمینه سرمایه گذاری های خارجی و چه رشد بی سابقه صادرات غیر نفتی و چه صادرات نفت در تراز مقبول قبل از دولت احمدی نژاد، و چه در زمینه اشتغال که رشد خوبی داشته است ووو به صحنه خواهند امد. رای های خاکستری همیشه در مواقع حساس و ضروری توانسته اند تاثیر بسزایی داشته باشند.

۹. این سوال بستگی به نوع سناریویی است که دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب بکار خواهند گرفت. من به این سناریوها در سوالهای قبل مشخصا پرداختم و این امر را در یکی از سناریوها محتمل دانستم انجا که تعدد کاندیدا در هر دو جریان داشته باشیم این امر محتمل تر است.

۱۰. سوال سختی است چون همینطوری نمیشود جواب قاطع داد . دنیای سیاست دنیای احتمالات قابل و غیر قابل پیش بینیست. این بسته به شرایط و عواملی دارد که به برتی از ان اا اشاره میکنم:
۱. اگر ما در درون خود به رقابت برنخیزیم و لیست های متعدد نداشته باشیم
۲. اگر لیست ما کاندیداهای وزین و سنگین که دارای تجارب خوب در مدیریت شهری و سابقه ی موثر در شوراها و نهادهای عمومز داشته باشند
۳. اگر از اصحاب رانت و زد وبند و رفاقت و ..نباشند و بر اساس شایسته سالاری در لیست‌نهایی انده باشند
۵. اگر تبلیغ و معرفی لیست صورت گیرد
۶. و مهم تر از همه اگر رییس دولت اصلاحات بازهم "تکرار " کند
این لیست فاتح کرسی های شورا خواهد بود.
 موفق باشید
 داود سلیمانی
۹۶/۱/۲۰

Like what you read? Give david soly a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.