🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🔴 نشست مشهد به دعوت حزب اتحاد ملت ۹۶/۳/۳۱.
✅ بدعوت دوستان حزب اتحاد ملت مشهد به این دیار رفتم. هم فال بود و هم تماشا. در جمع خوب و صمیمیشان که بمنظور خسته نباشید و دورهمی با اعضای حزبی ، از خراسان رضوی گرد امده بودند، حاَضر شدم. از من خواسته بودند که بعد از افطار صحبتی داشته باشم . متن زیر خلاصه ای از ان سخنرانی است.
✅ بعنوان مقدمه:
با تبریک پیروزی اقای روحانی و اعضای محترم شورای شهر مشهد. بعنوان مقدمه، لازم است نکاتی را به دوستان محترم و منتخب شورا عرض کنم. باید به شما عزیزان بگویم: دوستان ، این شرایط به راحتی بدست نیامده این پیروزی شما حاصل ۲۰ سال مجاهدت و تلاش و اگاهی مردم است. از خرداد ۷۶ و دوره سید بزرگوار خاتمی عزیز یعنی جریان اصلاحات از گذشته تا کنون. و در این راه هزینه های زیادی داده شده ، بنابراین وظیفه شما با پاکدستی و تلاش و کار، باید تداوم بخش این جریان و ادای دین باشد.
شما نماینده جریانید و شرط کافی پیروزی شما شخص شما نبوده بلکه جریان اصلاح و اعتدال بوده است.
 📌 در این دوره با جریان اصلاحات و افراد اصلاح طلب مشورت کنید برای خدمت بهتر به مردم ، اتاق های فکر و برنامه و خرد جمعی را با بهره از تجربه انان ایجاد کنید. و این دستاورد را حفظ کنید. تا مردم به خدمت رسانی و پاکدستی شما قسم بخورند.
✅ تحلیل شرایط:
♦️ ۱.سناریو های راست در انتخابات
♦️♦️ ۱.۱. رییسی انتخاب می شود. با تشدید و دامن زدن به مسایل و مشکلات اقتصادی و فقر و محرومیت مفرط - و تجربه ی احمدی نژاد - .
اگر هم به دور دوم بکشد. پیروزی در مرحله دوم مسجل خواهد بود.
♦️♦️♦️۲.۱. ذخیره سنجی ومحک زدن پایگاه رای رییسی 
در این سناریو :
💠 اولا: چندان امیدی به پیروزی نیست. هدف محک زدن رای این کاندیداست. (میزان مقبولیت برای تصمیم های احتمالی در آینده)
💠 ثانیا: طرح چهره و شخصیت سازی برای آینده است. 
تحلیل میزان ارای کسب شده ی اقای رییسی از این جهت مهم است که رای او فوق انتظار بود. و این بیانگر چند امر است:
📌الف. قدرت سازماندهی این جریان (برای خلق رای برای جریان راست)،ارتقا پیداکرده است. بدلیل هماهنگی بیشتر بین نهادهای قدرت اعم از سازمان های رسمی نظیر حوزه؛ نهاد نماز جمعه و سایر نهادهای مامور حفظ انقلاب نظیر بسیج ووو.
📌 ب. راست از تجربه ی تعدد کاندیداها درس گرفته و با یک کاندیدا وارد شد. برخلاف تجربه اصلاح طلبان در ۸۴ و مانند ۹۲ اصلاح طلبان. که البته ان ها سخت به این امر رسیدند ولی بالاخره با کاندیدای واحد امدند. 
✅ نتایج انتخابات:
اما نتایج ، برای جناح راست و قدرتمند ، اگر چه بیانگر کارکرد بهتر سازمان رای انان به لحاظ سخت افزاری بود، ولی مطلوب مورد انتظار انان نبود.
زیرا در برخی تحلیل ها ، ایشان را اگر پیروز نمیدانستند، مرحله دومی میدانستند و این محقق نشد.
✅ دلایل شکست انان به عوامل گوناگونی بر‌میگردد:
📌 تاریخی: وحشت از تکرار دولت احمدی نژاد. ابتکار عمل جریان اصلاحات برای مشابه سازی بحق، با تکیه به شواهد و امارات متعدد. نظیر تشابه شعار ها. تشابه افراد. حامیان و وزرا. طرح یارانه نقدی. وام ازدواج ووو، با طرح شعار به عقب بر نمی گردیم.
📌 مظلومیت جریان اصلاحات با داشتن نیروها و نمایندگان موثرشان در حصر و زندان و ممنوع التصویری ووو
📌 همراهی و اعلام رای محصورین به روحانی ، و تکرار خاتمی

📌 پاتکهای جدی مردم به رقیب:
📍 استراتژی معیشت با پاتک مردم مواجه شد.
📍 امر فوق ، رشد فرهنگی جریان اصلاحی در کشور را نشان داد.
📌 شبکه های اجتماعی : برخی شعارهای رسمی که نهادهای رسمی ان را نمایندگی می کردند در شبکه های اجتماعی بویژه گروه های تلگرامی حامی و اینستاگرام ، بطور جدی به چالش کشیده شد. و این امر عامل فائق امدن به قدرت سخت بود که امتیاز اصلاحات و اعتدال بود با ستادهای کوچک و حتا یک نفره ولی بشدت متکثر و تاثیر گذار:
📍نظیر تحدید ازادی ها 
📍حصر اقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد. 
📍محدودیت ها ی سیاسی برای دانشجویان و تشکل ها ی موثر درسبد رای مردم.
📌 حامیان سیاسی رقیب که بودند و حامیان کاندیدای اصلاح طلبان و اعتدال چه شخصیت هایی؟
شرایط به گونه ای پیش رفت که انان را از نتیجه تقریبا عصبانی کرد.

✅ پس از انتخابات
۱. باز سازی روحی . 
📌 پس از پیروزی،جریان رقیب بجای تبریک، بخشی از شکست خود را، به گردن تخلفات صورت گرفته می اندازد.
📌 جریده ی کیهان در سیاهه ای اعلام می کند که با توجه به زمان کمی که رییسی برای طرح شدن داشت و چهار سال تبلیغاتی که روحانی داشت رای ۱۵ میلیون رییسی ۳۰ میلیون باید می بود؛ و تحلیل های فرا زمینی ارایه داد. تا این امر موجب تسکین روحی و بازسازی ضربات ناشی از شکست در بین طرفداران باشد.
📌 ۲۰۳۰ و فشار بر روحانی تا مرز عقب نشینی وی ، تا راه و روش فرهنگی دولت را کما کان مغایر ارزش های انقلاب نشان دهند و از موضع انفعال به فعال تبدیل شوند.
📌 بسیج مداحان و سخنرانان در مجامع عمومی نظیر مساجد و نمازهای جمعه و صدا وسیما در موضعگیری علیه ۲۰۳۰ و به زعم و اعلام خودشان عمل به شعار اتش به اختیار که مقام معظم رهبری فرمودند، برای مقابله ی فرهنگی.
📌 و اخیرا نامشروع بودن حکومت مردمی در مقابل مشروعیت حکومت اسلامی.
✅ اهداف:
♦️ فشار بر وی ،بمنظور عدم تغییرات گسترده در دولت و استانداران و فرمانداران ،تا منجر به پیشبرد مقاصد اعلام شده توسط روحانی، نشود.
♦️ تحدید وظایف. ضعیف و موثر ندانستن روحانی در خصوص تلاش برای ازادی محصورین یا ممنوع التصویری خاتمی که در سخنان صادق خان لاریجانی تجلی داشت.
♦️ بالا بردن انتظارات اقتصادی از دولتی که می دانند با ابر چالش هایی مواجه است که چندان توفیقی برای رونق اقتصادی نخواهد داشت. 
📌 شش ابر چالش. 📌 ۱.آب. 📌 ۲. محیط زیست. 📌 ۳. بانک ها. 📌 ۴. اشتغال. 📌 ۵. بازنشستگان. 📌 ۶.سرمایه دولت(برای سرمایه گذاری های زیربنایی و راهبردی) علاوه بر تولید ووو
♦️♦️ همه این ها به منظور شیفت دادن مردم و مسیولان به شرایط قبل است که عده ای از رانت قدرت و ثروت بهره ببرند.
♦️♦️♦️غیر قابل جمع بودن منافع ملی ما با اصل مذاکره با امریکا. ارزیابی اینست که ما از راه گفتگو و تعامل با امریکا چیزی بدست نمی اوریم و لذا اگر چه نه تصریحا بلکه تلویحا روش احمدی نژادی در عرصه ی بین الملل مطلوبتر ارزیابی میگردد. 
♦️♦️♦️♦️ و بالاخره شیفت مجدد راست انقلابی با زمینه سازی در چهار سال اینده، به ریاست اجرایی کشور با روش های پیش گفته.
✅ اسیب های این روش
♦️ فقد نگاه ملی بر محور منافع و امنیت‌ملی
♦️ خطر ترویج و تبلیغ حرکت های سکتاریستی و فرقه گرایانه در کشور که نتیجه ی آن شکل گیری دو قطبی رادیکالیزم و رفمرمیزم هست. و نتیجه ی ان حاکمیت گروه ثروت و قدرت و ادامه ی فقر و شکاف طبقاتی و اقتصاد رانتی است.

Like what you read? Give david soly a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.