CÔNG TY BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐÔNG ANH

CôngtybảohộlaođộngĐôngAnhđãtừngbướcđilênvàkhẳngđịnhtêntuổitronglĩnhvựcsảnxuấtvàcungứngcácloạitrangthiếtbị an toànphụcvụngườilaođộng.
Găng tay phòng sạch
Côngtychuyêncungcấpcácthiếtbịbảohộlaođộng, cáctrangthiếtbịphòngsạch, nhưgăngtayphòngsạch, giầy, dép, ghếchốngtíchđiện, Quầnáo — mũchốngtĩnhđiện, Giấy- khănlauphòngsạch, ..vv..vv
Đếnvớichúngtôi, bạnsẽđượclựachọnphongphúcácmặthàngcôngnghiệp, đadạngvềchủngloại, mẫumã, hànghóachấtlượngcóxuấtxứrõràng, giácảphùhợpnhấttrênthịtrường. Ưuđãichokháchhàngnhậpvớisốlượnglớn.
Khăn lau phòng sạch

Địachỉ:Ngã 3, Bếnxe Bus TênLửa, ThịtrấnĐôngAnh, HàNội
Email:bhlddonganh68@gmail.com
Điệnthoại: 043. 963.1642 / Hotline: 0988.046.655 (Ms. Dung)
Website:http://baoholaodongdonganh.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store