Aşk Aşka Karşı

Aysel Aksümer


“Bütün düşler gökyüzünde başlar.” Aysel Aksümer


Toplumumuzda kadın sorunlarından bazıları konuşuluyor bazıları ise sır olarak kalıyor. Oysa susmak, yeni yangınlara davetiye çıkarmaktır. Cehalete mutsuzluk eserleri yazdırmayalım. Kirli, buruşuk, gözyaşı sinmiş sır perdelerini bilinçli bir şekilde arındırma zamanı. Mutluluk tütmeli her yuvadan.

AŞK AŞKA KARŞI kadın, erkek ilişkileri, sevgide adaletsizlik, kardeş ilişkileri, deprem ve insan, iş hayatı vs. pek çok konuyu satırlara taşıyor.

Bu ücretsiz dijital kitaba erişmek için dokunun

Aysel Aksümer, DB katalog üyesidir. Originally published at dbookmarks.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.