Bloggen is zó 2018

Trager en uitgebreider, het zijn even goed voornemens

We schrijven 1 januari 2018. De president van de Verenigde Staten is een oranje brulboei die een oorlog kan starten op een digitale dienst die je beperkt tot 280 tekens en retweets. Een zogeheten ‘sociaal’ medium dat ver wegzakte van wat het een decennium geleden was en beloofde te zijn.

Ik heb het al vaker gezegd: maar het gros van wat en wie ik ken heeft met Twitter te maken. Op Barcamps en via privé-berichten leerde ik de wereld kennen. Maar ik voel me er anno 2018 niet meer thuis. De laatste jaren trok ik al meer en meer weg richting nieuwsbrieven, (betaalde) online kwaliteitsmedia en boeken. Maar bloggen, neen, dat vond ik toch wat té passé.

Maar ik pik de draad terug op. Geen beloftes over thema’s, aantal tekens of frequentie. Maar mét goesting. En da’s toch ook al veel.

Like what you read? Give Davy doet dingen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.