Dcleanfood.com : น้ำอัดลม ความซ่าที่มากับอันตรายที่คาดไม่ถึง

สองตอนก่อนหน้านี้เราทำความรู้จักกับน้้ำอัดลมกันไปเป็นอย่างดีแล้วนะครับ น้ำอัดลมที่มีขายกันอยู่ในประเทศไทยนั้นยิ่งนับวันยิ่งมีอันตรายเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาครับ เพราะเมื่อเราเคยชินกับความซ่าหรือความสดชื่นของน้ำอัดลมแล้ว ผู้ผลิตก็จะทำการคิดค้นสูตรใหม่ที่มีความซ่าหรือความสดชื่นมากกว่าเดิม เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกสดชื่นมากขึ้น แต่ผู้บริโภคก็จะได้รับอันตรายที่มากขึ้นตามไปด้วย ไม่เหมือนกับการรับประทานน้ำบริสุทธิ์ตามหลักการของอาหารคลีน (Clean Food) นะครับ เพราะเรารับประทานเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ต้องอาศัยความหวานหรือความสดชื่นเลยครับ

อันตรายที่มากับน้ำอัดลม

1. โรคอ้วน, โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
หากเราดื่มน้ำอัดลมเป็นครั้งคราวหรือนานๆ ครั้ง น้ำอัดลมก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายของเรามากนักเป็นอะไรมากนัก แต่หากติดดื่มเป็นประจำมากเกินไปก็ย่อมส่งผลให้เป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานตามมาได้ ซึ่งอาการของโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคชนิดเรื้อรังไม่ติดต่อนี้ อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นอันตรายไม่น้อยไปกว่ากันได้

2. ฟันและกระดูกเกิดการสึกกร่อน
เนื่องจากความหวานที่มีอยู่ในน้ำอัดลมมีปริมาณสูงซึ่งเป็นตัวการที่ให้ฟันเราผุได้ เนื่องจากกรดคาร์บอนิกที่มีในน้ำอัดลมจะเข้าไปทำลายสารเคลือบฟัน และนอกจากสภาพฟันจะสึกกร่อนลงได้แล้ว ยังทำให้กระดูกของเราผุกร่อนตามอีกด้วย ในคนวัยทองจึงมีโอกาสมากที่จะเกิดอาการของโรคกระดูกพรุนนั่นเอง

3. สุขภาพอ่อนแอเนื่องจากอาการนอนไม่หลับ
ในน้ำอัดลมบางชนิดจะมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก และคาเฟอีนนี่เองที่เป็นตัวการทำให้ร่างกายตื่นตัวจนนอนไม่หลับ และหากเราดื่มน้ำอัดลมซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีปริมาณคาเฟอีนสูงมาก โดยหากเราดื่มน้ำอัดลมในเวลากลางคืน คาเฟอีนจากน้ำอัดลมจะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า สดชื่นได้เช่นเดียวกัน ส่งผลให้เรานอนหลับยากไปด้วยนั่นเอง

4. โรคขาดสารอาหาร
ลองสังเกตุดูนะครับเมื่อเวลาที่เราดื่มน้ำอัดลมจะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากรับประทานอาหารหรือทานอาหารได้น้อยลง เนื่องจากน้ำอัดลมมีแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์บรรจุอยู่ในปริมาณมากจึงทำให้เรารู้สึกอิ่ม และเกิดอาการแน่นท้อง หากเด็กคนไหนติดน้ำอัดลมหนัก ก็อาจจะส่งผลให้ไม่อยากรับประทานอาหารจนทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะขาดสารอาหารได้ครับ

5. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและย่อยอาหาร
หากร่างกายของเราได้รับน้ำอัดลมในปริมาณที่มากเกินไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บรรจุในน้ำอัดลมจะเข้าไปทำให้ท้องอืด และทำให้อาหารไม่ย่อย แน่นและจุกเสียดท้องตามมาจนมีผลกระทบไปถึงระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารอาจจะมีอาการปวดท้องหรือจุกเสียดท้องอย่างรุนแรง และสำหรับท่านที่มีอาการของโรคกระเพาะยิ่งไม่ควรดื่มอัดลมโดยเด็ดขาด เพราะน้ำตาลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้อาการของโรคเป็นหนักขึ้น

ทราบถึงอันตรายของน้ำอัดลมกันไปแล้วนะครับ สาเหตุหลักของอันตรายจากน้ำอัดลมมาจากน้ำตาลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บรรจุอยู่ในน้ำอันลมทุกประเภทนั่นเอง ซึ่งน้ำอัดลมเป็นอาหารที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายของเราเลย และการไม่รับประทานน้ำอัดลมก็ไม่ทำให้ร่างกายไม่ขาดสารอาหารใดๆ เลย และหากทุกคนปรับเปลี่ยนมาดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์ หรือน้ำสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ตามแบบของอาหารคลีน (Clean Food) ท่านผู้อ่านทุกท่าน ก็จะไม่ต้องกังวลกับโรคต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.