Dcleanfood.com : อันตรายที่ได้รับจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อรา

ตอนที่แล้วเราทำความรู้จักกับเชื้อราและสารพิษชนิดต่าง ๆ ที่มากับเชื้อราในอาหารกันไปแล้ว ซึ่งเชื้อราในอาหารมักจะเกิดจากความชื้นในอาหารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาหารแห้งจะไม่เกิดเชื้อรานะครับเชื้อราเกิดได้ทั้งกับอาหารที่มีความชื้นและอาหารแห้ง ดังนั้นการจะอยู่ให้ห่างไกลจากสารพิษจากเชื้อราเราควรหันมารับประทานอาหารสด สะอาดตามหลักของอาหารคลีน (Clean Food) กันดีกว่าครับ ส่วนในบทความตอนนี้เราจะพูดถึงอันตรายที่จะได้รับหากรับประทานเชื้อราในอาหารเข้าไปครับ

สาเหตุการเกิดเชื้อราในอาหาร
 เชื้อราในอาหารเกิดจากการควบคุมอุณหภูมิของอาหารไม่ดีพอ ทำให้เกิดความชื้นจากการอบหรือตากแห้ง อาหารที่มักเกิดเชื้อราได้ง่าย ได้แก่ หอม กระเทียม เห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว ดอกไม้จีน เก๋ากี้ กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง หมูแดดเดียว ปลาตากแห้ง เป็นต้น เชื้อรามีผลต่อการทำงานของตับและทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง อันเป็นสาเหตุของมะเร็งตับ การเลือกซื้อต้องสังเกตสี ดมกลิ่นและจับสัมผัส แต่ไม่ควรชิม ถ้าอากาศช่วงนั้นมีความชื้นสูงควรรีบนำมาทำอาหาร ส่วนอาหารที่ตากแห้งสนิท ควรแช่แข็งแต่ไม่ควรเก็บเกิน 1 เดือน หรือถ้าเก็บในช่องเย็นปกติควรนำออกมาตากแดดเป็นครั้งคราว

อันตรายและพิษจากเชื้อราอฟลาทอกซิน
 ผู้ได้รับสารนี้จะมีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษ คือ อาเจียนและท้องเดิน และเป็นสาเหตุของมะเร็งตับ เนื่องจากสารพิษไปทำลายเนื้อเยื่อของเซลล์ตับ มักพบในหัวหอม หัวกระเทียม ถั่วลิสง พริกแห้ง และเมล็ดธัญพืชต่างๆ วิธีเลือกของแห้งที่ปราศจากสารอฟลาทอกซินคือ ควรเลือกอาหารที่แห้งสนิท ไม่มีกลิ่นหืน ไม่ลีบฝ่อ และที่สำคัญต้องไม่มีสีเข้มผิดปกติหรือสีดำ อย่าลืมนะคะเชื้อนี้ไม่สามารถทำลายด้วยความร้อนหรือล้างน้ำสะอาด ถ้าอาหารมีกลิ่นหรือสีผิดปกติ ให้ทิ้งแบบไม่ต้องเสียดาย

อันตรายและพิษจากเชื้อรา Mykotoxine
 เชื้อราในอาหารชนิดที่เรียกว่า Mykotoxine ยังเป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งหรือเชื้อราตัวอื่นอาจทำลายไตและทำให้ภูมิต้านโรคอ่อนแอ หรือแม้แต่เชื้อราชนิดที่ไม่อัตรายก็ยังซ่อนอันตรายไว้ เช่นการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไป ก็อาจทำให้คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอติดเชื้อราที่ทางเดินหายใจ หรือการเป็นภูมิแพ้จากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราบางชนิด เช่น จากถังขยะในบ้านหรือจากอาหารเหลือค้าง

หลักการและวิธีป้องกันการเกิดเชื้อราในอาหาร
 วิธีการป้องกันการเกิดเชื้อราในกรณีที่ต้องเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นหรือวางไว้ก็คือ ไม่กักตุนอาหารสดและรับประทานให้หมดก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อราได้ และขระซื้ออาหาร เช่นผัก ก็ควรเลือกให้ดีว่าไม่มีรอยบุบ นอกจากนี้ก็คือควรเก็บอาหารให้สะอาด ไว้ในที่เย็นและแห้ง ควรทำความสะอาดกล่องใส่อาหารสัปดาห์ละครั้ง และใช้น้ำส้มสายชูเช็ดควรเช็ดเศษขนมปังหรือเศษอาหารเป็นประจำสม่ำเสมอเพราะมันจะก่อให้เกิดเชื้อรา

จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความเกี่ยวกับเชื้อราในอาหาร การเก็บอาหารไว้รับประทานในวันต่อไปเราต้องรู้จักวิธีการเก็บที่ถูกวิธี มิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาเชื้อราในอาหารได้ วิธีการที่ดีที่สุดและได้ประโยชน์กับร่างกายของเรามากที่สุดคือการที่เราเลือกรับประทานอาหารสด และสะอาดในทุก ๆ มื้อตามหลักการของอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารคลีน (Clean Food) โดยอาหารที่สดและสะอาด ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงก็ได้ครับ ขอแค่เป็นอาหารตามธรรมชาติที่มีประโยชนต่อร่างกาย

Like what you read? Give dcleanfood a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.