Gwendolyn en de gulle gevers

Met alle neo-liberale BV’s op TV de jongste dagen, zou je bijna vergeten, dat uw spaarcenten in feite niet meer dan een reeks cijfers zijn in een databank.

De excellentie die we zonder enig weerwoord, of tegenwerking op TV een monoloog zien geven, dansen er niet langer omheen: hun financiëel systeem en de fake rond het instituut “de staat” is in elkaar geklapt en ze hebben nu de spaargelden nodig in de hoop de boel te redden. De journalisten knikken ja, en hebben de afgelopen 48uur niet één kritische vraag gesteld. Je dan deze studio-mensen eerder vervangen door een pancarte met “vertel eens iets om 5 minuten te vullen”.

Natuurlijk zegt men nooit: “Mijn partij stelt voor om de gewone mensen hun geld af te nemen” of “Ik steel graag spaarcenten om het aan mijn industrievrienden uit te delen”.
Een van die vele ideeën die uitgevonden werden om dit soort zinnen te vermeiden, kwam van de koningin van de biervilt-economie, Gwendolyn Rutten. Bekend voor haar meer staat en minder vrijheid aanpak en haar volle steun voor een regime dat haaks staat op elk liberaal principe.

Om al dat stelen, afnemen, afromen, belasten en afluizen te overgieten met een sausjes verzon ze deze keer de “moderne” manier om aan te sluiten bij het jonge volkje: crowdfunding. Want van horen zeggen heeft ze dat dat nogal trendy is de afgelopen jaren (net als het woord “goesting” dat door haar partij verneukt werd in de PR-blender).

Alsof ze het concept zelf had uitgevonden, moesten we meteen als liberale volgelingen ons spaargeld klaar houden om het aan maatschappelijk relevante en dure projecten te geven. Want wat is het o-zo modern om als burger te participeren.

Op zich niet eens zo’n gek idee om spaargeld te activeren, da’s altijd het laatste redmiddel van een dictator (deze keer in de vorm van een zielloze fascistische organisatie als de EU in plaats van een krijsende Duitser, maar niettemin een dictatuur waar je desnoods je recht op stemmen verliest wanneer de EU een land wetten op legt of je beste haven wil uitverkopen aan Chinezen, zoals in Griekenland). 
Ware het niet dat we intussen ongeveer alles al hebben “gecrowdfund” nietwaar… want we hebben allen al tax betaald, mee geparticipeerd en mee gebouwd aan wat er nu is.
Zei het niet op vrijwillige basis dus, maar wel door middel van gedwongen taxatie.

We hebben al betaald mevrouw de liberaal. 
Voor de wegen, ziekenhuizen, riolen, kabels, pensioenen, de koning zijn paleizen, electriciteitsnetwerken en zelfs voor uw dotatie!
Twee keer betalen, is blijkbaar iets dat bij liberalen vanzelfsprekend is geworden (behalve voor hun eigen belastingen uiteraard).

Voor hen is het blijkbaar vanzelfsprekend om “lekker modern” te doen en al selfie-nemend en internetbankier’end (terwijl je eigenlijk 5 jaar achter staat maar ok) een voorstel te doen dat vooral modern moet klinken, niks meer. Als een catchy deuntje, moet de OpenVLD/NVA regime-blues in uw oren blijven hangen, met moderne toffe termen en zaken die ze uit de leefwereld stelen van de jongere generatie die ze aan’t leegroven zijn.

Wat je eigenlijk vraagt is dus om een instituut (als voorbeeld Eandis hier) over te laten nemen door een ander instituut, gefund door bedrijven en “het volk”.
Het echte doel (en meteen ook de reden dat deze problemen veroorzaakt worden, want zo leep is men wel met het schaakspel) is natuurlijk om onze slapende gelden ‘wakker’ te maken… waarna ze een milliseconde daarna meteen weer gaan slapen in de bankrekeningen van de grote spelers.

Geld rolt niet meer, en da’s niet alleen omdat we graag sparen, maar omdat we vooral gewoon zijn geworden aan het verhaaltje dat er later toch niks zal zijn voor de jongere generaties, je zal niks krijgen van de staat. Dit verhaal werd zo vaak herhaald dat het een vast gegeven is geworden. ‘t Is net dat doelpubliek dat nu wordt aangesproken om “te participeren”.

Je kan een reeks genummerde bewonders in een gebied (ook wel ‘belgen’ genoemd) niet overtuigen om een crowdfund-achtig iets te steunen met hun spaargeld, wanneer je zelf tegelijk enorme problemen hebt om zelfs onze pensioen te betalen of de levenskost onder controle te houden.

Wat al meer liberaal zou zijn, is het aandeel van de staat op grtoe uitgaven (VDAB, RVA, NMBS, …) terugschroeven een verbond aangaan tussen De Staat -puur als regulator- bedrijven en privé initiatieven (burgers)… en op deze manier kan je deze grote uitgavenposten schrappen, en tegelijk de belastingen laten dalen voor iedereen. (En met iedereen bedoel ik iedereen… niet de selectieve iedereen van deze regering).

Op deze, schijnbaar nogal rauwe manier, bekom je meer netto voor de mensen (minder belastingen) en meer ruimte voor nuttige initiatieven. In zulks scenario ZOU het voorstellen van crowdfunding misschien nog nut hebben. In combinatie met lagere taxatie (de gedwongen participatie).

Dat doe je NIET door èn tegelijk evenveel belasting te blijven vragen, en tegelijk er qua bestuur zo’n boeltje van te maken dat de staat dan nog eens met de pet rond gaat en het dan in plaats van “taxeren” ‘crowdfunding’ noemt.

En neen, op zich heb ik tegen èchte crowdfund-projecten, integendeel, ik geef zelf af en toe geld aan zulke initiatieven. 
Het verschil is echter dat na het uitgeven van het geld, er aan mijn basisinfrastructuur niets verandert. 
Ik krijg dan bij voorbeeld een nieuw gezelschapsspel toegezonden na een paar maanden, omdat ik de productie ervan heb helpen financieren. Ik krijg er, op vrijwillige basis, iets voor in ruil. 
Niemand dwong me om eeuwig zonder spelletjes te zitten moest ik niet mee financieren, niemand dwong me om dit bedrag uit te geven met het risico dat ik bijvoorbeeld geen modern electriciteitsnetwerk meer zou hebben in mijn land. Ik voel het ook niet aan als een belasting of dwang.

Het volk laten bijleggen in de financiering van infrastructuur van een land, TERWIJL je de belastingen even hoog laat is simpelweg: extra belasting. Niks meer of minder. Je kan het (en daar zijn OpenVLD spindocters goed ik) noemen wat je wil: een “project” of “crowdfund” of “sharing economy”, voor mijn part hernoemen ze het naar “RuttenTax”… het blijft echter een dwangmatigheid, met het gijzelen van openbare infrastructuur als wapen.

En waarom als neoliberaal niet meteen een stap verder gaan en meteen heel de sociale zekerheid ontmantelen (het geen u toch van plan bent via-via). Geef het meteen eerlijk toe, maak er een plan rond met “tokens” en verlaagde taxatie en dan kom je al een heel eind. Daar zou ik zelfs nog respect voor hebben, aangezien je dan nog enige geloofwaardigheid overhoudt.

Maar stop dit toneelstukje alstublieft,… u bent aan’t uitverkopen en u bent ons dubbel aan’t laten betalen (eigenlijk driedubbel), … een crowdfund is op vrijwillige basis, en niet met het mes op de keel, waarbij mensen de keuze hebben tussen twee opties:

- geen service meer hebben die kwalitatief in orde is, evenveel belastingen betalen en daarbovenop hun spaargeld met rust gelaten zien
of
- dure, matige service hebben, evenveel belastingen betalen, een crowdfund betalen met spaargeld, terwijl het originele concept of instituut inmiddels is verkocht en het geld niet terug is gekeerd naar de mensen die het financierden

Dit zijn geen keuzes die een moderne staat betamen, maar eerder iets wat je in een dictatuur uit Centraal-Afrika zou verwachten. Wanneer je een netwerk dat door de burgers is gebouwd, verkoopt na x-aantal jaren, moet je een deel van de opbrengst teruggeven aan de burgers… dat gebeurt nooit.
Ze doen er zelfs nog een schep bovenop en laten je voor de terughuur operatie MEER betalen. (de bruine enveloppes die misschien naar onze politici worden geschoven hiervoor, wil ik zelfs niet weten).

U bent geen liberaal, maar iemand die een land met 65% belastingen wil herleiden tot een staat met nog steeds 65% belastingen, maar waar je ook nog eens 5% extra betaald om de uitverkochtte infrastructuur te mògen gebruiken of een variant hierop.

Deze uitverkoop is gevaarlijk dicht bij staatsverraad aan’t komen eigenlijk, … waarbij je de eigendommen van het volk en dit land, misbruikt om de bevolking er extra voor te latnen dokken.

Uw modern suasje over uw voorstellen kunnen niet verbergen dat u de rijken niet wil raken, en de belastingen alsmaar hoger trekt terwijl u het land kapot saboteert.

Hoe lang pikken we deze uitverkoop nog?
Wachten we tot de staat onze spaarcenten confisqueert?

Wachten we tot de staat onze basisvoorzieningen niet meer onder controle heeft?
Of wachten we tot de complete stilstand ons land herleidt tot een dictatuur?

Trek de stekker eruit, en stop met uw toneelspel.

Ik zal NOOIT iets “crowdfunden” waarvoor mijn voorouders al hebben betaald! Ik zal ook nooit crowdfunden wanneer de staat de initiatiefnemer is. 
Nooit.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.