Özet

Yıllar boyu süren düzenlemeler ve bürokratik verimsizlik, elektronik tıbbi kayıtların (EMR) inovasyonunu yavaşlattı. Şimdi ise kişiselleştirmenin ve veri biliminin dakik hastalarının kendi tıbbi verileri üzerindeki sağlık hizmetleri ve geri yükleme ajansı hakkındaki detaylarla etkileşimde bulunması için duyduğumuz önemli inovasyon ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Bu makalede, MedRec’i önereceğiz: blok zinciri teknolojisini kullanarak EMR‘lerle başa çıkan, yeni çıkmış, merkezi olmayan bir kayıt yönetim sistemi. Sistemimiz, hastalara geniş kapsamlı, değiştirilemez bir günceye ve sağlayıcılar ile tedavi siteleri üzerinde kendilerinin tıbbi verilerine erişim verir. MedRec, benzersiz blok zinciri özelliklerini yatırım olarak kullanarak doğrulamayı, güvenilirliği, hesap verilebilirliği ve veri paylaşımını yönetir — ki bunlar hassas bilgiyi…


Blockchain, yeni nesil otomobillerin gerçeğe dönüşmesi için gelecek yıllarda otomotiv endüstrisinin kaçınılmazı olacak.

Bu makale “Blockchain Technologies in the Automotive Industry” adlı akademik makaleden Decons adına Ezgi Gönül tarafından çevrilmiştir. Makalenin aslına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bugünün araçları, bir ulaşım tarzının çok daha ötesine geçmek için gelişiyorlar. 21. Yüzyıl arabaları, araç sensörleri ve araç hakkındaki bilgilere ulaşan bilgisayar içeren hareketli veri merkezleridir. Daha güvenli, izlenebilir işlemler, bilgiye daha güvenli erişim ve şeffaflık içeren blockchain, işletmeler, tüketiciler hatta araçlar arasındaki güven ve işbirliğini arttırma potansiyeline sahiptir.


ÖZET

Blockchain esasen kayıtların dağıtılmış bir veri tabanı veya katılımcı taraflar arasında yürütülen ve paylaşılan tüm işlemlerin veya dijital olayların genel defteridir. Genel defterdeki her bir işlem sistemdeki katılımcıların çoğunluğunun konsensüsüyle onaylanır. Bir kere girilen bilgi asla silinemez. Blockchain, şimdiye kadar yapılmış her işlemin belirli ve doğrulanabilir bir kaydını içerir. Merkezi olmayan eşler arası dijital para birimi olan Bitcoin, blockchain teknolojisi kullanan en popüler örnektir. Dijital para birimi Bitcoin’in kendisi oldukça tartışmalı olsada temeldeki Blockchain teknolojisi kusursuz bir şekilde çalışmış, finansal olan ve olmayan dünyada geniş bir uygulama yelpazesi yaratmıştır.

Ana hipotez Blockchain’in dijital dünyada kendine bir dağıtık konsensüs sistemi…


ÖZET

Son zamanlarda, “Akıllı Şehirler” kavramı, Nesnelerin İnterneti’nin sürdürülebilir kalkınmada yeni bir biçim olarak yükselişi ile önemli ölçüde gelişti. Akıllı şehirler; heterojen ağ yapısına dayalı akıllı bilgi işleme ve kontrol mekanizması ile birlikte birbirlerine bağlı “IoT” cihazları ve hacmi sürekli artan veri kaynağını içeren otonom, dağıtık altyapılı bir sistemdir. Buna karşın mevcut akıllı şehir mimarisinde yüksek gecikme süresi, bant genişliği darboğazları, güvenlik, gizlilik ve ölçeklenebilirlik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Günümüz akıllı şehir ağlarındaki sınırlamaları karşılayabilmek için hesaplama ve depolama kaynaklarını uç noktalarına yaklaştırarak verimli, güvenli ve ölçeklenebilir dağıtık sistem mimarisinin tasarlanması gerekir. …


Genel Bakış

Blockchain en iyi “durum-makine” replikasyonu modelinde anlaşılabilir [8], hizmetin bazı durumları koruduğu ve istemcilerin hem durumu dönüştüren hem de çıktılar üreten işlemleri başlattığı modeldir. Blockchain, internete bağlı düğüm bağlantıları tarafından çalıştırılan dağıtılmış bir protokol aracılığıyla “güvenilir” bir bilgi işlem hizmetini taklit eder. Hizmet, tüm düğümlerin bir miktar hisseye sahip olduğu bir varlığı temsil eder veya oluşturur.

Düğümler, hizmeti çalıştırma ortak hedefini paylaşır, ancak daha fazlası için birbirlerine güvenmeleri gerekmez. Düğümler, hizmeti çalıştırma ortak hedefini paylaşır, ancak daha fazlası için birbirlerine güvenmeleri gerekmez. Bitcoin kripto para biriminin altında yatan gibi “izinsiz” bir blok zincirinde, herkes bir “iş kanıtı” göstererek bir düğümü…


Dünya üzerinde etkisini büyük ölçüde gösteren Covid-19 virüsü, bugün yaklaşık 180 ülkeye ulaşmış durumda. 1.7 milyon vakaya ulaşan bu virüs ne yazık ki 100 binin üstünde de can aldı. Birçok ülke kara sınırlarını kapatırken uçuşların neredeyse hepsini de iptal etmek zorunda kaldı.

Milyonlarca insanı hayatını evlerine sığdırmaya zorlayan ve pandemi olarak ilan edilen bu salgın birçok sektörün faaliyetlerini de sekteye uğrattı. Kimi işletmeler geçici olarak faaliyetlere ara verirken kimileri de tamamen kapanmak zorunda kaldı.

Elbette oldukça fazla alanda kullanılan Blockchain teknolojisi bu durumda da bize yardım edebiliyor. Peki nasıl?

­

Blok zincirinin bu salgındaki yardımları nelerdir?

Blok zinciri güvenilir ve…


ÖZET

2008’de Bitcoin’in yaratılmasından bu yana blockchain yeni bir devrim yaratacak teknoloji olarak baş gösteriyor.

Blockchain, Bitcoin’in temel teknolojisi olarak çıkmasına rağmen, kullanım alanları IoT (Nesnelerin İnterneti), güvenlik sistemleri, borsa ve daha nicesine kadar uzanıyor. Şu anda birçok halka açık ve özel sektör bu teknolojiyle ilgileniyor. Bunun dışında, yazılım ve donanım gelişiminin sebebi olarak, IoT’nin başlangıcı görülmek istenir. IoT cihazlarının birbirleriyle iletişim kurması ve senkronize olması gerekir. Ancak binlerce veya on binlerce IoT cihazının bağlı olduğu durumlarda mevcut sunucu-alıcı modelinin birkaç engel ve sorun yaratabileceği düşünülüyor. Bu yüzden, IoT sistemi kurmak için Blockchain önerilir. …


Kabul edelim, mevcut tedarik zinciri yönetimimiz (SCM) bozuk ve verimsiz, aynı zamanda hantal, gereksiz ve karmaşıktır.

Bazen şeffaflık veya izlenebilirlik ve çoğu zaman da sözleşme yönetimi ve icrası için uygun bir araç yok.

Denetimleri de unutmamak lazım, tüm tedarik zinciri döngüsünün en kötü kısmı burası.

Bu makalede, tedarik zinciri yönetiminin ciddi sorunlarını çözmeye çalışan en önemli projelere ışık tutacağım.

WALTONCHAIN

Waltonchain, verimli bir sistem oluşturmak için hem fiziksel hem de dijital dünyayı en iyi şekilde birleştiren, tedarik zinciri yönetimi alanında ki başlatılan ilk projeydi.

-Dürüst denetimler için doğru bilgi sağlamayı
-Gerçekliği
-Güvenliği
-İzlenebilirliği

sağlamak adına; RFID çiplerini kullanmış ve bunu blok…


ÖZET

Bugün bulut, verilerin depolanması, işlenmesi ve dağıtılmasında merkezi bir rol oynamaktadır. IoT uygulamalarının hızlı gelişimine katkıda bulunmasına rağmen, mevcut bulut merkezli mimari, IoT ile bütünsel veri odaklı analitiğin tüm potansiyelini engelleyen sayısız izole veri silosuna dönüştü. Bu yazıda, dağıtılmış erişim kontrolü ve veri yönetimini getiren IoT için Blockchain tabanlı bir tasarım sunuyoruz. Verilerimizin merkezi bir güvenilir otoriteye erişim kontrolünü sağlayan ve bunun yerine kullanıcıları veri sahipliği ile güçlendiren mevcut güven modelinden ayrılıyoruz. Tasarımımız IoT veri akışları için uyarlanmış ve güvenli veri paylaşımı sağlar. Blockchain’i depolama katmanına denetlenebilir ve dağıtılmış erişim kontrol katmanı olarak kullanarak güvenli ve esnek bir erişim kontrol…


Blockchain popüler basında bir sonraki büyük hamle olarak tanımlanıyor. Blockchain’e basitçe bakacak olursak, güvenliği yüksek bir defter ve bunu paylaşmak üzerine kurulu bir sistemdir. Bu teknoloji taraflar arasında açık anahtar kriptolojisini kullanır ve bunlar dijital defterlerde saklanır. Defter kriptografik olarak bağlantılı işlem bloklarından oluşur. Bir kere kaydedildikten sonra kaldırılması ya da taşınması neredeyse mümkün değildir. Gelelim asıl sorumuzun cevabına . Gözlemler Blockchain-IoT birlikteliğinin güçlü olduğunu ve birçok endüstriyi dönüştürebileceğini kaydetti. Yapay zeka ve büyük veri çözümleriyle beraber daha büyük etkilerde oluşturulabilir. Blockchain’in hangi rollerde IoT’u güçlendireceğiyle ilgili bir çok ispat mevcut. Örneğin, Ekim 2016’da bir Amerikan DNS sağlayıcısı, milyonlarca IP…

Decons

Decons is a private blockchain institute based in Istanbul. We specialize in helping companies and clients navigate the Middle Eastern blockchain market.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store