HER MÜSLÜMAN MEZHEP İMAMI OLARAK DOĞAR
skocax
244

Yazdığınız yazı için teşekkürler, müthiş bilgiler barındırıyor.

Kendimi bildim bileli, tarikat okullarının yapılarına ve mezhepçiliğe mecbur edilmeye karşı çıkmıştım. Bu karşı çıkıştan sonra şunu farkettim;

Batıda olduğu gibi, hiç bir zaman refaha ulaşamamış, savaşlardan ve açlıktan düşünce yapısını geliştirememiş toplumlara din öğretecekseniz, bunun için mezhepçilik şart olmaktadır. Adam zaten yaşamaya çalışmaktan başka bir amaca hitap etmiyor, bir insanın düşünebilmesi için edinmesi gereken bilgiyi veremeyeceğiniz için onların yerine düşünüp, onların yerine cevap vermeniz gerekir. Yoksa anlamayacak ve anlamsızlıklar içinde boğulacaklar.

Fakat bunun böyle olması İslam’ın değil insanların sorunudur. İslam dininde mezhepçilik zaten temelde yoktur. Birileri çıkıp mezhep sahibi olmayan dinsizdir diyebilir, iplemeyiz olur biter.

Mezhep dediğiniz şey imanda değil, ibadette olur. Hadi diyelim ki mezhep sahibi olmak zorunluluktur. O zaman en fazla ibadetleriniz hatalı olur, imanınıza bir kişinin laf etmesi zaten o kişiyi dinden çıkarttığı için, o kişiyi iplemeniz gerekmez.

Evet bana kalırsa, her müslüman mezhep imamı olarak doğar, fakat hayat “gerçekleri”, insanların hazır, düşünülmüş şeyleri tercih etmesini sağlar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.