Ölmeden önce Wordpress ile yapılması gereken 50 şey

Wordpressi birçok projede blog olarak ya da farklı ihtiyaçlarımızı gidermek için kullanıyoruz.

David Attard “Ölmeden önce wordpress ile yapılması gereken 50 şey” şeklinde bir liste hazırlamış bu listedeki maddeleri detaylara girmeden listeleyeceğim. İlginizi çeken bir madde olursa alt tarafta bulunan kaynak linkinden ulaşabilir okuyabilirsiniz.David bu listeyi 100e tamamlamak istiyor. Sizlerde yorum bırakarak 100’e tamamlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Wordpress ile para kazanın

#1. Web sitesi kur

#2. Bir Blog başlat

#3. Blogunuzu bir yıl güncel tutun

#4. Çevrimiçi mağaza başlatın

#5. İlk 1000 dolarınızı online kazanın

#6. Günlük,Haftalık,Aylık 1000 Ziyaretçili bir site oluşturun

#7. Portföy sitesi kurun

#8. Üye olunabilir bir site oluşturun

#9. Çevrimiçi bir ders oluşturun

#10. Bir topluluk sitesi oluşturun

#11. 1000 aboneli mail listesi oluşturun

#12. Fiziksel mağazanızı Wordpress mağazanıza entegre edin

#13. Wordpress Uzmanı olun

#14. Wordpress tabanlı hizmetler sağlayın

#15. Google’da marka olmayan bir kelimede birinci sıraya gelin

Wordpress Topluluğuna Katkıda Bulunun

#16. Wordpress BETA sürümünü kontrol edin ve geri bildirimlerde bulunun

#17. Wordpress destek forumlarında bir soruya yanıt verin

#18. Wordpress Temaları inceleyin

#19. Wordpress tema geliştirin

#20. Wordpress eklenti geliştirin

#21. Wordpress çekirdeğine bir kod satırı ekleyin

#22. Wordpress Codex yada belgelerine destek olun

#23. Büyük bir blog üzerinde yazı yayınlayın

#24. WordCamp ziyaret edin

#25.WordCampta konuşmacı olun

#26. Bölgenizde yerel bir Wordpress Meetup’a katılın

#27. Çevrimiçi Wordpress topluluklarına katılın

#28. Çevrimiçi Wordpress topluluklarına katkıda bulunun

#29. Wordpress hakkında bir e-kitap yazın

#30. WPMU DEV’de (Kod Norris olarak) GOD Moduna erişin

Wordpress Arkasındaki İnsanlarla iletişim kurun

#31. Yeni bir online Wordpress arkadaşı edinin

#32. Gerçek hayatta bir arkadaş edinin

#33. Wordpress eş kurucusu Matt Mullenweg ile bir selfie yapın

#34. Wordpress dövmesi yaptırın

#35. Her büyük şehirde WordCamplara katılın

#36. Wordpress Influencerı Chris Lema ile puro için

#37. WPMU DEV CEO’su James Farmer’ı sarılın (ya da bira için ya da her ikisi birden!)

#38. Her sene bir wordpress t-shirtü giyin

#39. Ofisinizi yada çalışma alanınızı Wordpress tema ile dekore edin

#40. Wordpress yazınızla viral olun

Wordpress ile alay edin !

#41. Bir dakikadan kısa bir sürede Wordpress kurun

#42. Wordpress sitenizi çok güvenli bir hale getirin

#43. Hacked mesajını temizleyin

#44. Müşteri web sitelerini WP-CLI kullanarak yönetin (Onların panelinde yer almasın)

#45. Hayatınızı organize etmek için wordpress kullanın

Wordpress topluluğuna büyük katkı yapın

#46. Kar amacı gütmeyen dernek ve kuruluşlar için web site yapın

#47. Ücretsiz birine web site yapın

#48. Bir bağış organize edin

#49. Olumlu bir etki oluşturan Wordpress sitesi hazırlayın

#50. Birbirinize iyi davranın

Kaynak : 50 Things to Do with WordPress Before You Die

Eğitim ve yazılıma dair sormak istediklerinizi twitterdan yada mailden iletebilirsiniz.

mehmetalidemiroglu@hotmail.com.tr

Yazılım üzerine diğer içeriklere göz atabilirsiniz.

Eğitim, yazılım ve teknoloji yazılarında görüşmek üzere.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade