Woocommerce add-to-cart işlemleri

Wordpress altyapısını woocommerce ile beraber kullanarak alışveriş sistemi geliştirebilirsiniz. Bu makalede sizlere url üzerinden sepete atma işlemlerinin varyasyonlarını özetleyeceğim.

Giriş notu : url adreslerini isterseniz href olarak isterseniz jquery action olarak projenize göre en uygun kullanım alanını kendiniz belirleyebilirisiniz. Makale içerisinde href olarak anlatılacaktır.

Bir ürünü sepete ekleme

www.siteadi.com/?add-to-cart=urun_id

urun_id yerine get_id() metodu ile id numarasını çekerek linki oluşturabiliriz.

Bir ürünü miktar belirterek ekleme

www.siteadi.com/?add-to-cart=urun_id&quantity=miktar

miktar yerine 3 yazarsanız aynı üründen 3 adet sipariş verilmiş şekilde sepetinize yansıyacaktır. Jquery ile formda ki verilere göre url güncellenerek kullanılabilir.

Bir ürünü sepete ekleyip sepet sayfasına yönlendirme

www.siteadi.com/cart/?add-to-cart=urun_id

cart parametresinden sonra urun_id’yi eklememiz bize ürünü ekleyip sepet sayfasına yönlenmemizi sağlıyacaktır. Bu yönlenmenin çalışması için küçük bir ayar gerekli.

Yönetim paneline giriş yaptıktan sonra sırasıyla Woocommerce -> Ayarlar -> Ürünler -> Görünüm sekmesinden “Sepete ekleme butonunda AJAX etkin olsun” seçeneği aktif olması gerekmektedir.

Bir ürünü sepete ekleyip ödeme sayfasına yönlendirme

www.siteadi.com/checkout/?add-to-cart=urun_id

Checkout(ödeme sayfası) için ürünü sepete atıp yönlendirme işlemi yapıyoruz.

Ürünü sepete ekleyelim ama başka bir sayfaya yönlensin

www.siteadi.com/yonlenecek_sayfa/?add-to-cart=urun_id

yonlenecek_sayfa sepete ekleme işlemi yapıldıktan sonra hangi sayfaya yönlenmesini istiyorsanız adını yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlev için bir seçeneğin aktif olması gerekiyor.

Yönetim paneline giriş yaptıktan sonra Woocommerce -> Ayarlar -> Ürünler -> Görünüm sekmesinden “ Sepete ekledikten sonra yönlendir” seçeneği aktif olması gerekmektedir.

Yukarıdaki 5 metot giriş seviyesinde basitçe işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Fakat geliştirdiğiniz sistem spesifik istekler yada çeşitli varyasyona sahip ürünler olabilir. Tamda bu noktaya Woocommerce nitelik ve varyasyon özelliklerini url parametrelerimize dahil ederek çözüm bulabiliriz. Bu spesifik isteğin çözümünü bir örnek üzerinden anlatacağım.

Ürün : Tshirt

Renkler: Mavi — Kırmızı — Sarı — Yeşil

Beden : S — M — L

Örneğin; Mağaza sayfasında ürünlerimizi listelerken müşterilerin hızlı alışveriş yapmalarını sağlamak için ürün adı altında beden ve renk seçimlerinin olduğu dropdownlar ekleyerek direk ödeme sayfalarına yönlenmelerini sağlıyacağız.

Woocommerce ürün ekleme sayfasından renkler başlıklı niteliğin altına mavi,kırmızı,sarı ve yeşil terimlerini ekleyerek kayıt ediyor. Aynı işlemi beden niteliğini oluşturarak s-m-l terimlerini giriyoruz. Varyasyon kısmından renkler ve beden nitelik terimlerini eşleştirerek (mavi-s,mavi-l,sarı-m-sarı-l vs.) varyasyonlarını oluşturuyoruz. Not : oluşturduğumuz varyasyonlara ayrı ayrı fiyatlar girebilir yada hepsini tek sabit fiyattan yayınlayabiliriz.

İçerik kısmında hazırladığımız nitelik ve varyasyonları temamızda php,jquery kullanarak istenilen yerde kullanıcının seçimine göre url adresini güncelleyerek sepetimize atıyoruz. Sepet işlemi için;

www.siteadi.com/cart/?add-to-cart=urun_id&variation_id=varyasyon_id&attribute_pa_renkler=mavi&attribute_pa_beden=m

nitelikler attribute_pa_{nitelik slug name} şeklinde yazılıyor. yönetim panelinden ürünler -> nitelikler sekmesinde detayları görebilirsiniz. Örnek urldeki kalın olarak seçilmiş alanları kendinize göre düzenlemeyi unutmayın.

Genel olarak sepete ekleme, yönlendirme işlemlerinde yukarıdaki parametreleri jquery ve php ile birlikte kullanıyorum.

Wordpress’e dair sormak istediklerinizi twitterdan yada mailden iletebilirsiniz.

mehmetalidemiroglu@hotmail.com.tr

Mehmet Ali Demiroğlu

Written by

#education #software / www.mehmetalidemiroglu.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade