Ait Olma İhtiyacı (Yeni Kitabım Çıktı!)
Ozan Dagdeviren
61

Emeğinize teşekkür ederim.

Konular oldukça ilginç. Kısmen emekli olan biri olarak faydalanmayı ümit ediyorum.

İyilerin çok olduğu yerlere Ait ola temennisi ile; Hayırlı olsun.

Like what you read? Give Deniz Ltd a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.