Nokta nokta benlerin var aktoros

AKP günlükleri” son iki haftanın en ilgi çeken haber dosyasıydı. Nokta dergisi yapacağını yaptı ve muktedir parti içinden sarsıcı bilgiler yayınladı. Beklendiği gibi de oldu, haberin gerçekliğini üst perdeden ilan edercesine bu yayına durdurma getirildi ve derginin internet sitesine erişim kısıtlandı.

“Günlüklerin” ilgi çekici özü, düz bir vatandaşın muktedir parti için yaptığı eleştirilerin, yani partinin kan kaybının nedenlerinin kendilerince pek iyi şekilde bilindiği gerçeğiydi. Yani, hangi haklı eleştiriye sahipseniz, o zaten biliniyordu! Peki, bilinen şey neden çözümlenmez? Çünkü…

Çünkü, o çözüm oldukça “pahalı”.

Çünkü, çözmeye kalkmak demek, demokrasiye, hukuka ve evrensel değerlere dönmek demek!

O halde?

O halde, “algıyla”, çözülmüş gibi yapmalı veya dikkatler başka şeylere çekilmeliydi!

Tam da öyle yapıldığını anlatıyor bu günlükler.

Yasaklamasın da ne yapsınlar!

Beyaz Toros, Aktoros!

Sayın Başbakan Davutoğlu’na göre, muktedir parti düşürülürse doğuda yine “beyaz toroslar” dolaşmaya başlar. Beyaz toros’un ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz! Faili meçhuller, gidip de gelmeyenler, işkenceler…

O halde, bu açıklama üzerine sormak gerek:

Bu beyaz toroslar gelirse, şimdinin aktorosları gider mi?

Muktedir partinin özellikle son iki yıldır estirdiği “aktoros” fırtınası, nükleer bozunma gibi, ülkeyi felaketlerin eşiğine getirdi. Post-modern faili meçhuller, gidip de gelmeyenler, işkenceler: Yargıda, güvenlikte, eğitimde, her yerde, başıboş dolaşan, kimseye eyvallahı olmayan, tehdit eden, tetikçilik yapan, “oluk oluk kan akacak, o zaman bizi tanıyacaklar” diyen, havuzun suyunda yıkanan “aktoroslar”!

Beyaz toroslar gelir mi bilinmez ama, bu aktoroslar giderse, ülke tekrar rayına girme şansını elde eder.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Adalet Özgürlük’s story.