DUSUNGU

Hepsinin gelmesini bekleme; 
Bir kişi gelmeyecek.

Sen alışmayasın diye, 
Korkmayasın diye, 
Düşünesin diye..

Kendine yetmen için.. 
Herkesin kendinden kaçacağı yerlerde 
Sen kaçmayasın diye.

Gelenler gitmeyecekmiş gibi.. 
Doğumlarda ölümlerde 
Duyasın diye.

Bildiğini bildirmek için 
Bilmeme’yi öğrenmelisin. 
Tam kalasın diye.

Hepsinin gelmesini bekleme, 
Sen var olasın diye. 
Bir kişi gelmeyecek, 
Sen, bir olasın diye.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.