Selamlar,
Helping Hand
174

Merhaba. Tecrübelerinize dayanarak benim de bir kaç sorum olacak. Başka bir güvenli ülkede iken sığınma talebinde bulunmayıp Kanada da talepte bulunmanız süreci sıkıntıya sokar demişsiniz. Yaklaşık iki yıldır kardeşimle beraber Amerikadayız. Statü değişimiyle öğrenci olarak yasal olarak burada kalıyoruz. Ayrıca anne, babam ve abim de Amerikada yaşıyor. Amerikan vatandaşı onlar (iltica yoluyla değil, diğer yasal yollarla bu hakkı elde ettiler). Bizim içinde greencard için başvuru hakları var fakat 7 yıl gibi bir zaman alıyor. Biz de Kanadaya iltica talebinde bulunmak istiyoruz. Ve amcam, eşi ve 18 yaşından büyük çocukları da yaklaşık 7 yıl önce Kanadaya iltica ederek mahkemeyi geçtiler. Durum özetle bu. Tabloya bu şekilde bakınca amcan ve ailesinin iltica oluyla orada bulunuyor olması bir artı. Ancak kendi ailemin burada, Amerikada vatandaş statüsüyle bulunuyor olması ve 2 yıldır bizimde Amerikada bulunuyor olmamız önemli bir eksi gibi. Sizin bu konudaki düşünceniz ne acaba? Şimdiden cevap için teşekkür ederim.

Like what you read? Give Deniz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.