Bitcoin’in Ekonomi Öğretileri

Bitcoin’i inceleyen kör rahipler

Ders 15: Finansal Cehalet

“Bilimsel bir sistem, sonsuz bir ilerleme gösteren bilgi arayışındaki tek istasyondur. Her insan çabasında içkin olan yetersizlikten mutlaka etkilenir. Ancak bu gerçekleri kabul etmek, günümüz ekonomisinin geriye dönük olduğu anlamına gelmez. Bu sadece ekonominin canlı bir şey olduğu anlamına gelir — ve yaşamak, hem kusur hem de değişim anlamına gelir. ”
- Ludwig von Mises

“Bu çökme ve kurtarma döngüleri kaza değil. Ayrıca okulda finansal eğitim olmaması da bir tesadüf değildir. […] Önceden alınmış bir tedbir. Nasıl iç savaştan önce, bir köleyi eğitmek yasa dışıydı, okulda para hakkında bilgi edinmemize izin verilmemesi bugünün dünyasında sakınma şekli. ”
- Robert Kiyosaki

Ders 16: Enflasyon

“Enflasyon — daha fazla paranın varlığında daha yüksek ücret ve fiyatların olduğu bir piyasa — paraya daha fazla talep yaratmak gibi görünebilir. Ancak gerçek üretim ve hizmetlerin üretimi ile değil. ”
- Henry Hazlitt

Weimar Republic Cumhuriyeti (1921–1923) Hiper Enflasyon

“Tarihin büyük oranda enflasyon tarihi olduğunu görüyoruz. Genellikle hükümetler en büyük kazanç kapılarından bir olarak görüldüğü gerçeği enflasyonu devletin en büyük ekonomik aracı yapıyor.”
- Friedrich Hayek

“Tarih, hükümetlerin kaçınılmaz olarak para arzını artırma cazibesine kapılacağını göstermiştir.”
- Saifedean Ammous

Ders 17: Değer

“Ve eğer ihtiyatlıysanız, aynı tavsiyeyi öğrencilerinize de sunacaksınız — siz ve birbirinizden başka hiç kimseyle konuşmamaları gereken bir konu bu. Euthydemus’a göre nadir olan en değerlidir; Pindar için ise ucuz olması suyun en değerli madde olduğu gerçeğini değiştirmez. ”
- Plato

Ders 18: Para

“Bitcoin bu anlamda, değerli bir metalden daha farklı olabiliyor. Değeri aynı tutmak için arzın değiştirilmesi yerine, arz önceden belirleniyor ve değer değişiyor. ”
- Satoshi Nakamoto

“Paranın her ticari işlemin yarısı olduğu ve tüm uygarlıkların paralarının kalitesine bağlı olarak kelimenin tam anlamıyla yükselip düştüğü göz önüne alındığında, muhteşem bir güçten bahsediyoruz. Yarattığı illüzyonda milyonları etkisine almış bir güç. Bu, FED’in gücünün çekirdeğidir ”dedi.
- Ron Paul

Ders 18: Paranın Tarihi ve Çöküşü

fi·at /ˈfēˌät,ˈfēət/ — “Yapılmasına izin vermek”
Lidya Parası
“Dolar”ın atası. Saint Joachim elinde ipi ve büyücü şapkasıyla resmedilmiş.
1928'e ait gümüş bir Amerikan Doları.
Bugün de kullanılan 2004 serisi bir ABD yirmi dolarlık banknot: BU BİR YASAL İHALE”

Ders 19: Kesirli Rezerv Deliliği

Ders 20: Güçlü Para

Bitcoin “arz formülü”
USD, gold ve Bitcoin için stok — akış oranları
Altın ile karşılaştırıldığında bitcoin stok-akış oranı artışı

Sonuç

“Bir şeyi hükümetin elinden almadan önce bir daha iyi paraya sahip olacağımıza inanmıyorum, yani, hükümetin elinden şiddetle alamayız, yapabileceğimiz tek şey biraz kurnaz dolambaçlı yol, duramayacakları bir şey ortaya koymaktır. ”
- Friedrich Hayek

İleri Okumalar

--

--

Econ student @Boun, Growth Hacker @Techsign and tech evangelist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store