Bitcoin’in Teknolojik Öğretileri

Ders 1: Rakamların Gücü

  • 1⁰⁶: Bir milyon saniye 1½ hafta önceydi.
  • 1⁰⁹: Bir milyar saniye neredeyse 32 yıl önceydi.
  • 1⁰¹²: Bir trilyon saniye önce Manhattan, kalın bir buz tabakası altındaydı.
1 trilyon saniye kadar önce. Kaynak: xkcd #1125

“SHA-256 çok güçlü. MD5'ten SHA1'e geçiş gibi değil. Büyük atılım saldırısı olmadıkça, birkaç on yıl güvenliği sağlayabilir. ”
- Satoshi Nakamoto

Cevap: Oldukça güvenli.

“Bu sayıların cihazların teknolojisi ile ilgisi yok; bunlar termodinamiğin izin verdiği maksimum değerlerdir. 256-bit kullanmak yapılabilecek kötü niyetli saldırıların, bilgisayarlar maddeden başka bir şeyden inşa edilinceye veya uzay başka galaksiler keşfedilinceye kadar olanaksız olacağını gösteriyor. ”
- Bruce Schneier

“Dünyanın bu şekilde çalışmasının gerekliliği henüz çok anlaşılmıyor. Ama bir şekilde evren kriptolojiye gülümsüyor.”
- Julian Assange

“Vires In Numeres” = “Rakamlardaki Gücü”
- epii

Elliptic curve örnekleri (cc-by-sa Emmanuel Boutet)

Ders 2: “Güvenme, Doğrula” Üzerine Düşünceler

“Geleneksel para biriminin temel sorunu, çalışması için gereken güvene ihtiyaç duymasıdır. […] Bize asıl gereken şey güven yerine kriptografik kanıtlara dayanan bir elektronik ödeme sistemidir.”
- Satoshi Nakamoto

“Sonuç: Elektronik işlemlerde güvene dayanmayan bir sistem önerdik.”
- Satoshi Nakamoto

“Sıfırdan bir elmalı turta yapmak istiyorsanız, önce evreni icat etmelisiniz.”
- Carl sagan

Becker, Regazzoni, Paar, Burleson’dan Gizli Dopant Seviye Donanım Trojanları

“Güvenme. Doğrula.”

Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan?

Ders 3: Anlatmak zaman alır.

Whitepaper’dan bir kısım. Biri timechain mi dedi?

“Ağ tanık olduğu veya zincir üzerinde gerçekleşen işlemleri zaman sırasına koyarak belirli bir düzende tutuyor.”
- Satoshi Nakamoto

Ders 4: Yavaş hareket et ve bir şeyleri mahvetme

“Bitcoin’in doğası öyledir ki, 0.1 sürümü piyasaya sürüldüğünde, çekirdek tasarım ömrünün sonuna kadar taşa oturtulmuştur.”
- Satoshi Nakamoto

“Yağmur yağdı, sel geldi, rüzgarlar esti ve o eve çarpıp durdular; o ise düşmedi, çünkü kayaya kuruluydu. ”
- Matta 7: 24–27

“Açık kaynaklı olmak, herkesin kodu bağımsız olarak inceleyebileceği anlamına gelir. Eğer kaynak kapalı olsaydı, kimse güvenliği doğrulayamazdı. Bu yapıda bir yazılımın açık kaynak kodlu olması gerektiğini düşünüyorum.”
- Satoshi Nakamoto

Ders 5: Gizlilik ölmedi

“Dorian Nakamoto Değilim.”

“Kriptoloji çalışıyor. Doğru şekilde uygulanan güçlü şifreleme sistemleri, güvenebileceğiniz birkaç şeyden biridir. ”
- Edward Snowden

Ders 6: Cypherpunk kod yazıyor

“Sadece hayal kuran ve umut eden insanlar, ne olayların seyrini ne de kendi kaderlerini etkileyebilirler.“
- Ludwig Von Mises

Bitcoin 0.1.0 versiyonundan kod alıntıları

“Kendimi her sorunu çözebileceğime ikna etmeden önce tüm kodu yazmam gerekiyordu, sonra da makaleyi yazdım.”
- Satoshi Nakamoto

Ders 7: Bitcoin’in Geleceği için Metaforlar

Bitcoin tam anlamıyla çizelgelerin dışında.
Telefon, 1965 vs 2019.

“Gelecek zaten burada — yalnızca çok eşit dağıtılmamış.”
- William Gibson

İnternet, 1982 vs 2005. Kaynak: cc-Merit Network, Inc. ve Barrett Lyon, Opte Projesi
Lightning Network, Ocak 2018 vs Aralık 2018. Kaynak: Jameson Lopp

Sonuç

“Bir şeylerin çalıştıkları sürece güzel olduğu doğrudur. Sanat fonksiyondur. ”
- Giannina Braschi

İleri Okumalar

--

--

Econ student @Boun, Growth Hacker @Techsign and tech evangelist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz Özgür

Deniz Özgür

Econ student @Boun, Growth Hacker @Techsign and tech evangelist