GEMİ

Dili mühürlü gemi,

Konuşsa olmaz, sussa gönlü razı değil.

Her gün geçer bu Boğaziçi’nden..

Bir garip, bir yokluk içinde..

Saçlarından yakalayıp hoyratça, nereye gidiyorsun diyemez ki sahilden yürüyen o adını bildiği, yüreğini bilmediği yolcunun.

Söyleyemez içinde patlayan kasırgaları.

Susar, mühür açılıncaya dek.

Elbet vardır bir zamanı.

Ne de olsa karışılmaz kaderin işine.

Şiirler, hikayeler O’nu anlatır, O başka hikayeler peşinde…

Gemi, dalgalardan yara almış, hem yarasını sarar, hem yolcuyu arar.

Böyle bir hikaye bu işte .

Dalgalar hafiflese de yara gün geçtikçe açılmış, açılmış ve yarası yaren olmuş bu gemiye.

Artık hem O, hem yarası gemi ile bir olmuş.

Sığındığı limanı uyku olmuş bu geminin.

Rüyalarında yolcuya kavuşmak için daima tam yol ileri gitmekteymiş.

Oysa uyandığında herkes onun güvertesine bakarmış nesi var nesi yok diye.

Keşke karinasina da bakmayı akıl etselermiş ya.

Ne varsa oraya saklarmış.

Ah gemi, güzel gemi.

Adını, menşeini unutsam da gönlüm hep sende be Deli!

14.08.2017

Like what you read? Give Deniz Sevi_yesi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.