Zedprex

Bana, ruhsal sorunlarından kurtulmak isteyen hastalar gelmez. Birincisi, doktor değilim; ikincisi, ruhsal sorunların varlığından bayağı şüpheliyim.

Ama gelselerdi onlara şöyle derdim:

“Sorun sizde olduğuna, bu sorunlar sizin başınıza geldiğine göre, iyileştirici de kendiniz olmalısınız. Yardımıma duyduğunuz ihtiyaç, hastalığınızın bel kemiğini oluşturuyor. Hastalığınız, siz bir başkasından yardım istedikçe artacak, içinden çıkılmaz bir hal alacak. Dertlerinizle hemhal olmak elzemken, bana geliyor, onlarla nasıl yüzleşebileceğinizi öğrenmek istiyorsunuz. Ruhunuzu arıyor, hayatınıza yön verecek bir güç, erk bulmak istiyorsunuz. Buna göre, hani isteksiz, tutkusuz ya da yorgundunuz? Dilediğiniz yeni oyuncaklar sadece: Antidepresanlar, yakınlarınızdan duyacağınız ilgi dolu sözler, hasta ve özel, ya da yaratıcı bir insan imgesini yaşama, o ruha sahip olma düşü.

Sizi daha da tedirgin edecek cevaplarımla üzülmek ya da kaygılanmak istemiyorsanız, şimdi lütfen gidin ve beni yalnız bırakın. Ama gitmeden önce, hayatın kontrol edilebilir bir makine olduğuna inanan yanınızı sorgulayacağınıza söz verin… bana, kendinize ya da siz olan dünyaya.

Çıkarken de kapıyı açık bırakın lütfen.

Gaz çıkaracağım!”

Like what you read? Give Deniz Yasin Akdemir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.