Pijnlijke blunder door OM. Kuzu (DENK) stelt vragen over brief aan overleden Hümeyra

De in december 2018 overleden Rotterdamse Hümeyra ontving begin deze maand nog een brief van het Openbaar Ministerie. In deze brief staat onder meer dat het contactverbod van Bekir E., de man die Hümeyra doodschoot, van kracht blijft.

“Het lijkt er op dat deze brief symbool staat voor de missers die justitie heeft gemaakt in de zaak van Hümeyra. De minister van Justitie en Veiligheid moet zijn excuses aanbieden voor deze vreselijke misser.”, aldus Tunahan Kuzu

Haar zussen vonden de brief in de bus bij hun ouders. De dagtekening is 3 juni 2019, bijna zes maanden nadat Humeyra’s stalker Bekir E. haar op klaarlichte dag op haar school in Rotterdam doodschoot. De brief is geschreven door een medewerker van slachtofferzorg van het Openbaar Ministerie, namens de officier van justitie.

Het Openbaar Ministerie noemt de brief aan Humeyra ‘uiterst pijnlijk’ en zegt in een verklaring: “Deze week is tot onze grote spijt door het Openbaar Ministerie een slachtofferbrief verstuurd geadresseerd aan Hümeyra. In dit geval is de brief ten onrechte verstuurd aan het slachtoffer in plaats van de nabestaanden, dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren.”

Fractievoorzitter DENK Tunahan Kuzu heeft schriftelijke vragen ingediend aan de Minister van Justitie en Veiligheid over dit bericht.

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht «Justitie blundert met persoonlijke brief aan vermoorde Hümeyra»?

2. Wat vindt u ervan dat het Openbaar Ministerie (OM) de vermoorde Hümeyra (16) een persoonlijke slachtofferbrief heeft gestuurd?

3. Klopt het dat de brief ten onrechte is verstuurd aan het slachtoffer in plaats van de nabestaanden? Wat is uw oordeel daarover?

4. Bent u bereid om excuses aan te bieden voor deze vreselijke misser? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat deze brief symbool staat voor de missers die justitie heeft gemaakt in de zaak van Hümeyra? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u al iets melden over het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar het handelen van de betrokken instanties? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u de mening dat de overheid moet zorgen voor bewaking van mensen die bedreigd worden? Zo ja, is dit volgens u goed geborgd?

8. Vindt u het de taak van de overheid om te voorkomen dat slachtoffers van stalking uit angst de straat niet meer op durven te gaan? Zo ja, hoe gaat u regelen dat de verantwoordelijke instanties serieuze maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zorgelijke signalen goed worden afgehandeld? Zo nee, waarom niet?

9. Kunt u garanderen dat de aangiften van slachtoffers van stalking in de toekomst goed en weloverwogen worden behandeld? Zo ja, hoe voorkomt u dat betrokken instanties zich schuldig blijven maken aan nalatigheid of inschattingsfouten?

10. Kunt u uitsluiten dat slachtoffers in de toekomst moedeloos en machteloos aan hun lot worden overgelaten? Zo nee, waarom niet?