…εύκολα, απλά, άμεσα!

Η ΔΕΗ είναι ο πρώτος πάροχος στον τομέα της ενέργειας που υλοποιεί καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα chatbot με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών και τη δημιουργία καλής πρακτικής στις ψηφιακές συναλλαγές.

Image for post
Image for post

Το chatbot είναι πρόγραμμα σε υπολογιστές ή κινητές συσκευές που μιμείται την γραπτή επικοινωνία, χρησιμοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, δέντρα αποφάσεων και τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα καθώς και να υποστηρίζει διαδραστικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές.

Η αυτόματη ψηφιακή βοηθός της ΔΕΗ μπορεί να παρέχει απαντήσεις με άμεσο τρόπο μέσα από διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης κάποιας πρόσθετης εφαρμογής.

Η ψηφιακή βοηθός ΔΕΗ chatbot είναι διαθέσιμη μέσα από το facebook messenger και περιλαμβάνει μια σειρά από αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε θέματα λογαριασμών, μεταβολής στοιχείων, πληροφορίες για υπηρεσίες και προϊόντα της ΔΕΗ, σύναψη συμβάσεων, απαντήσεις σε απορίες για ηλεκτρονικές υπηρεσίες. …


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου καινοτομεί, παρέχοντας ένα Ανοιχτό Ασύρματο Δίκτυο για όλους.

Το Social Wi-Fi είναι μια υπηρεσία της Crowdpolicy που ενεργοποιεί τα ασύρματα δίκτυα σε δημόσιους χώρους. Οι πολίτες έχουν δωρεάν πρόσβαση στο internet και δημιουργούνται νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την ενεργό συμμετοχή τους.

Image for post
Image for post

Οι ανάγκες για περισσότερη πρόσβαση στο Internet, αυξάνονται συνεχώς καθώς το διαδίκτυο αποτελεί άμεση και εύκολη πηγή πληροφόρησης για φορείς και πολίτες. Η παροχή δωρεάν Wi Fi εξασφαλίζει την πρόσβαση σε περιεχόμενο στο διαδίκτυο που αφορά τον ίδιο τον Δήμο καθώς και την τοπική οικονομία.

H ανάπτυξη του δικτύου “Social WiFi” σε μια πόλη μπορεί να αποτελέσει σημαντικός παράγοντας στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, αφού νέοι επιχειρηματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν και να επεκτείνουν την τεχνολογία του “Social WiFi” σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις καινοτομίας και τεχνολογίας, κάτι που θα οδηγήσει σε νέες θέσεις απασχόλησης και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. …


The European Blockchain Convention (EBC) is the leading blockchain technology event in Europe that brings together the main players in the blockchain ecosystem: tech leaders, corporates, regulators, investors, developers and entrepreneurs. The 4th edition of the event will be held Online on the 21st and 22nd of September 2020.

Image for post
Image for post

The EBC will bring together more than 1,500 attendees from all over Europe and include panel discussions and presentations from over 100 industry experts, entrepreneurs and other bright minds, including names such as Eva Kaili (European Parliament), Pēteris Zilgalvis (European Commission), Thomas Moser (Swiss National Bank), Dean Demellweek (BNP Paribas), Jorge Ordovás (Telefónica), Heather Leigh Flannery (Consensys Health), Nadia Hewett (World Economic Forum), Emmanuel Delerm (Carrefour), Marc Taverner (INATBA), Giovanni Franzese (Ericsson), Clarisse Dias de Mota (Novartis), Harry Behrens​​​ (Daimler Mobility) and Joshua Klayman (Linklaters). …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store