Ενδεικτικά Παραδείγματα και Καλές πρακτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σιδηροδρομικών υποδομών!

Στις 23–24 Οκτωβρίου 2021, στο Innovathens (Πειραιώς 100, Γκάζι), διοργανώνεται ο 1ος μαραθώνιος καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΟΣΕ, Future Greek Rail Hackathon.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας Future Greek Rail Hackathon είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής…


The Open Finance Day entitled “Open Finance: The next step in Open Banking” was successfully held on Tuesday, October 5, 2021, and highlighted the trends for new open banking services and products emerging in the era of data sharing.

The Open Finance Day was attended by companies and organizations active…


Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Open Finance Day με θέμα “Open Finance: The next step in Open Banking?” στο οποίο αναδείχθηκαν οι τάσεις για νέες υπηρεσίες και προϊόντα ανοιχτής τραπεζικής στην εποχή του διαμοιρασμού των δεδομένων.

Στο Open Finance Day έδωσαν το παρόν εταιρείες και οργανισμοί…


Με χαρά σας προσκαλούμε στην 1η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας & Καινοτομίας Beyond 4.0, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-Helexpo, από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2021.

Στόχος του Beyond 4.0 είναι να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή και να συμβάλει εποικοδομητικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.


Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την Crowdpolicy προχώρησε επιτυχώς στην εγκατάσταση ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης για όλους τους πολίτες και επισκέπτες μέσω του Προγράμματος WiFi4EU.

Ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί έναν από τους 2000+ ευρωπαϊκούς δήμους που έλαβαν το κουπόνι WiFi4EU για την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου σε σημεία της πόλης…


Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Open Day του Future Greek Rail Hackathon, το οποίο πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένα με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης. …


We invite you on Tuesday 05 October at 17:30 to the online Open Finance Day with the theme “Open Finance: The next step in Open Banking?” which will highlight trends for new services and products in the age of data sharing.

The Open Finance Day is open to:

  • Companies and…

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 05 Οκτωβρίου στις 17:30 στο διαδικτυακό Open Finance Day με θέμα “Open Finance: The next step in Open Banking?” στο οποίο θα αναδειχθούν οι τάσεις για νέες υπηρεσίες και προϊόντα στην εποχή του διαμοιρασμού των δεδομένων.

Στο Open Finance Day μπορούν να συμμετέχουν:

  • Εταιρείες και Οργανισμοί…

Σας προσκαλούμε στο Open Day του 1ου Μαραθωνίου Καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΣΕ, Future Greek Rail Hackathon, στο οποίο θα γίνει παρουσίαση των στόχων, των θεματικών ενοτήτων και της διαδικασίας του μαραθωνίου.

To Open Day θα πραγματοποιηθεί απομακρυσμένα με την χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021…


Ο ΟΣΕ διοργανώνει τον 1ο μαραθώνιο καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών Future Greek Rail Hackathon με στόχο την ενεργοποίηση (community activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σιδηροδρόμων, μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact).

Depy Douros

Operations Manager @Crowdpolicy

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store