Grafisk design // Designdetaljer

Meny i Index
Menyen i indexen skiller seg ut fra menyen på undersidene. Store runde ikoner er midstildt med tre i bredden under header. Den skal være i øyefallende når brukeren kommer inn på nettsiden. Det skal komme klart og tydelig frem at disse ikonene er klikkbare, så derfor har jeg lagt på en gradient på alle ikonene. De er store og derfor enkle klikke på, ogderfor har jeg valgt å ikke legge på en hover.


Direktelink til bestilling på hovedsiden
(rundt ikon til høyre for logo i header)
For faste kunder som har all informasjon og kunnskap de trenger om produktet, så kan det være lettere å klikke seg direkte til bestillingssjemaet fra forsiden, i stede for å måtte klikke seg inn på produktet, for så å finne en link til bestillingssiden. Dette ikonet flytter seg ned i menyen på undersidene (se skjermdump under).


Navigeringlinjer
Det er viktig at brukerne av nettsiden kan til en hver tid se hvor de er på siden. Menyen som legger seg som en stripe øverst under header på undersidene, viser hvilket ikon/kategori de er under. Som i denne skjermdumpen, så er brukeren i kategorien/siden om Aberdeen Angus, og undersiden produkter. I hovedmenyen blir dette merket med en okergul ramme rundt ikonet. For at brukeren skal se hvor den er under dette ikonet, så blir undersiden «produkter» markert med en grønn boks, med okergul ramme. De andre underpunktene har ingen dekor.


Bestillingsskjema
Bestillingsskjemaet er delt i tre. Dette er synlig med en «menylinje» med ikoner for produktene over bestillingsskjemaet. Når brukeren er i skjemaet for bestilling av produkter av Aberdeen Angus, så har iconet en gradient.

Når brukeren er i bestillingsskjemaet med produkter av edelgris, går iconet fra Aberdeen angus tilbake med solid bakgrunn, og det er iconet med grisen som får en gradient.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ingrid Christine Hole’s story.