Dit is het slecht verhulde nazi-gedachtegoed van Thierry Baudet
Sander Philipse
4418

“ Wat ben je als je klaagt dat het Nederlandse volk verdund wordt door allerlei andere volkeren, tot er geen Nederlander meer is?”

De drempel ligt dus wel erg laag.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Detgrim Wadvons Smit’s story.