React Tutorial Part-1: Marvel Karakterleri
Murat Turkay
2862

Gerçekten çok güzel bir react yazı serisi olmuş.Çok ihtiyacım vardı.

Kendim sıfırdan bir proje oluşturdum ancak yaptığım işlemlerin doğruluğunu kontrol edemedim.Bana bu konuda yardım eder misin ?

-proje klasörü içerisindeyken npm install create-react-app daha sonra create- react-app deneme-proje şeklinde bir kurulum yaptım.

-proje klasör sistemi aşağıdaki gibi oldu

Aklıma takılan birşey var, SRC klasörü içini senin projendeki gibi klasörlediğimizde dosya dizinleri hatası veriyor,hatadakiler app.js ve index.js de düzeltiyorum ama yine veriyor.Buradaki mantık nedir ?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.