Баяржаргал Батжаргал
Баяржаргал Батжаргал

Баяржаргал Батжаргал

Ухаантай хүн өөрийнхөө алдаанаас суралцдаг бол, сэргэлэн хүн бусдын алдаанаас суралцдаг.