เหมือนเจอเพื่อนเก่า

อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่

เพิ่งพานประสบพบเจอกับ Medium เหมือนย้อนเวลากลับไปสู่การเขียนกระทู้ลงหน้าเวปเมื่อซักสี่ห้าปีที่แล้ว หลังจากที่สาละวนอยู่กับ FB มานาน กลิ่นอายเก่าๆ เริ่มกลับมา เหมือนมีไฟในการถ่ายภาพและการเขียนมากขึ้น มันไม่ฉาบฉวยเหมือน FB รูปเดียว แคปชั่นเดียว ไม่คลาสสิคสิคเอาเสียเลย ขอหาอะไรดีๆ มาเขียนมาแปะยาวๆ ซักตอนหนึ่งดีกว่า รู้สึกเหมือนเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานยังไงบอกไม่ถูก ^^

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.