Çerkes siyaseti: Güncelleniyor…

Diasporada ve anavatandaki Çerkes siyaseti, Kafkasya’daki diğer halkların(Abhaz, Çeçen vd) siyasetlerine nazaran Sovyetlerin dağılması sonrası yaşanan süreçte, 21. yy için kurucu dinamiğini ve hikayesini yazamamış bir siyasettir. Türkiye özelinde diasporada BK hareketi ile Dönüş hareketi ikilemine sıkışmış olan bu siyaseti 90'larda güncelleyecek bir dinamik Kafkasya’da da yaratılamamıştır. Gerek BK gerekse de Dönüş hareketi, bulunduğu iklim açısından gayet Türkiyeli hareketlerdir ve Kafkasya ve Kafkasyalı entelejansiya ile bir bağ kuramamışlardır. BK’nın KHDK deneyimiyle yeniden siyasi aktör olarak ortaya çıkması Türkiye’deki BK’cılığın eski ezberlerinin kendince doğrulandığı iddiasını aşamamış ve sahici bir fikriyata elverememiştir.

2000'lerin başlaması ve Kafkasya’daki diğer dinamiklerin(Çeçen savaşları, Abhazya meselesi) soğumasıyla Çerkes nüfusunun kendi dinamiklerine doğru harekete geçmesi ortaya çıkmıştır. 2010'lara kadar meşum ve kirli bir Rusçluğun ana akımı oluşturduğu bu siyaseti ortadan yırtan şey ise No Sochi hareketi ve Çerkes Soykırımı söylemi olmuştur.

Çeçenler ve Abhazlardan farklı olarak Çerkes kimliği doğrudan kendisine dokundurmayı beceremediği Çerkes Soykırımı söylemini ancak No Sochi gibi yakın gelecekteki bir olguyla şekillendirmiştir. Alışılagelmişin dışında geçmişten bir kurucu mit çıkararak kimlik oluşturmanın dışına çıkılmış ve Soçi’de yapılacak olimpiyatlarla güdülenmiştir bu siyaset.

Soçi sonrası yaşanan bunalım ise yakın geçmişte, anıları taze ve yakın bir tehlikeden beslenmeyen bu siyasetin kimliğinin güncelle buluşamamasından kaynaklanmaktadır. Soçi sonrasında sönümlenen soykırım söylemi ise bu söylemle açılan alanın eski yapılarca doldurulup içinin boşaltılmasıyla sonuçlanmıştır.

Bugün Çerkes siyaseti için acil olan Soykırım söylemini travma olarak inşa etmek ve güncelle buluşturmak olmalıdır. Bu yapılamadığı takdirde her sene yapılacak benzer konuşmalarla tarihsel bir vaka anlatımından öteye gidilemeyecektir.

A Nation once again, 
A Nation once again, 
And lreland, long a province, be 
A Nation once again!