Tiếp Cận Khách Hàng Để Có Những Đơn Hàng Đầu Tiên Trên Facebook

Người dùng Facebook đều biết rằng kinh doanh trên Facebook hay các kênh khác vấn đề khó khăn là làm sao để có những đơn hàng đầu tiên. Bởi những khách hàng đầu tiên là động lực cho bạn tiếp tục cố gắng và xây dựng niềm tin đối với các người dùng có nhu cầu muốn mua sản phẩm bạn cung cấp. Trên Facebook, các để nhà cung cấp có những đơn hàng đầu tiên là bán hàng cho bạn bè đồng thời tăng like Facebook, tăng tương tác để thu hút người dùng khác.

Những đơn hàng đầu tiên là động lực cố gắng và tạo thêm niềm tin cho nhiều khách hàng

Tiếp cận những khách hàng đầu tiên là người thân, bạn bè

Trên Facebook, hầu hết mọi người dùng đều kết bạn với bạn bè và người thân của mình. Đây là đối tượng luôn quan tâm và ủng hộ bạn. Vì vậy khi bạn tiếp cận khách hàng thì đây là thị phần bạn cần quan tâm và đầu tư ban đầu.

Nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng và đang được những đối tượng trên quan tâm. Vì họ chính là cách tạo ra các đơn hàng đầu tiên và qua bạn bè, họ là kênh quảng bá sản phẩm cho bạn.

Đối với đối tượng khá đặc biệt này bạn không cần phải quá thân thiết đẩy mối quan hệ mà ép buộc mua hàng. Hãy sử dụng các ưu đãi cho những vị khách đầu tiên như giảm giá, giao hàng miễn phí, tư vấn, chăm sóc nhiệt tình trước và sao khi mua hàng.

Tăng like Facebook — mở rộng khách hàng

Bạn bè trên mạng xã hội Facebook có quy mô rộng lớn. Khi bạn có một người bạn thì bạn có thể tiếp cận thêm nhiều người khác theo cấp số nhân. Một lượt like của bạn bè, bạn có cơ hội tiếp cận đến bạn bè của người đó.

Sau khi có những đơn hàng đầu tiên từ bạn bè của bạn thì người bán hàng nên có một chiến lược để tiếp cận những người là có “bạn chung” với bạn hay cả những người chưa quen biết. Nhờ các phản hồi từ người dùng đầu tiên để xây dựng niềm tin và quảng cáo đến người dùng mới.

Những sản phẩm của bạn được nhiều lượt like thì sẽ có tần xuất xuất hiện khi tìm kiếm trên Facebook nhiều hơn. Bạn có thể kêu gọi bạn bè, khách hàng đã sử dụng sản phẩm like, tương tác cho bạn. Đơn giản hơn bạn có thể sử dụng dịch vụ hack like của AUTOBOTME để tăng like Facebook vừa tăng độ phổ biến vừa xây dựng thương hiệu của bạn lớn mạnh hơn. Đó là cách cải thiện tình hình khởi đầu việc bán hàng online hiệu quả.

Xem thêm:

Hiểu và tiếp cận được những khách hàng đầu tiên sẽ là động lực và khởi đầu tốt cho mọi doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh. Cùng AUTOBOTME khởi đầu thuận lợi trên Facebook bằng các dịch vụ hack like Facebook, dịch vụ Facebook chất lượng và hiệu quả đã được nhiều khách hàng sử dụng.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.