Có nên lắp cáp quang Viettel không?

vien thong dich vu
Feb 28 · 5 min read

Điểm mạnh của Internet cáp quang

Trước đây, đường truyền Internet sử dụng dây cáp đồng. Nhưng vài năm trở lại đây hầu như các nhà mạng lớn đã chuyển sang sử dụng đường dây cáp quang để làm đường truyền Internet. Internet cáp quang có nhiều ưu điểm như:

  • Không nhiễu điện. Thực hiện cáp quang để truyền dẫn sẽ không bị nhiễu điện từ hay nhiễu tần số vô tuyến điện. Sợi cáp quang cũng không gây ra hiện tượng nhiễu nội tại hay không bị xuyên âm.
  • Cách điện. Sợi cáp quang làm bằng thủy tinh nên hoàn toàn không dẫn điện, không bị nhiễu điện bởi các dòng điện chạy dưới đất hay bị phóng điện bởi các hiện tượng sét, chập điện. Đây là nguyên liệu an toàn và được dùng ở những nơi cần sự cách điện cao.
  • Trọng lượng, kích thước nhỏ gọn. Sợi cáp quang nhỏ và nhẹ hơn cáp đồng rất nhiều. Chính vì vậy mà lắp đặt đường dây cáp quang đơn giản, dễ dàng hơn cáp đồng. Ngay ở những nơi có ít khoảng trống như trong đường ống các tòa nhà cao tầng cũng có thể dễ dàng lắp đặt cáp quang.
  • Bảo mật cao. Sử dụng sợi cáp quang dễ dàng bảo mật thông tin. Bởi sợi quang không thể trích ra để lấy trộm thông tin như các nguyên liệu khác. Tín hiệu được truyền qua tâm của sợi quang và có thể phát hiện việc phát hiện việc bị trích sợi quang khi so sánh công suất thu về của ánh sáng.
  • Độ bền cao, dễ bảo dưỡng. Sợi quang có thể hoạt động bền vững tới 30 năm và không cần yêu cầu bảo dưỡng nhiều. So với sợi đồng thì đây là điểm cộng rất lớn bởi dây cáp đồng cần bảo dưỡng thường xuyên để hoạt động ổn định dưới tác động của các yếu tố môi trường.

Nhu cầu sử dụng Internet cáp quang

Có lẽ không thể phủ nhận vai trò của Internet trong cuộc sống hiện nay. Đặc biệt khi xã hội đã bước sang thời đại của trí tuệ nhân tạo, thời cách mạng công nghệ 4.0 thì Internet càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Cáp quang Viettel

Theo nhận xét đánh giá của rất nhiều người thì cáp quang Viettel là cáp quang ổn nhất với ba ưu điểm sau:

  • Chăm sóc khách hàng tốt. Tổng đài cáp quang Viettel luôn có người trực điện thoại và sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Nếu mạng Internet cáp quang Viettel của khách hàng bị lỗi sẽ được các nhân viên kỹ thuật khắc phục sửa chữa trong thời gian sớm nhất.
  • Dễ dàng vào các trang mạng. Sử dụng Internet cáp quang Viettel có thể dễ dàng vào các trang mạng mà không lo bị chặn hay khó truy cập. Có thể hiếm gặp những trường hợp bị chậm trễ thì liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng để được khắc phục nhanh.
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade