Lắp mạng viettel như thế nào?

vien thong dich vu
Mar 18 · 5 min read
 • Hệ thống cáp của Viettel được ngầm hóa > 90% điều này mang lại tính ổn định cao, không bị ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài (mưa bão, cây đổ đứt cáp, xung đột với hệ thống cột điện…).
 • Nhân viên Viettel sẽ triển khai lắp đặt tận tình tại nhà, nhanh chóng (từ 1–3 ngày kể từ ngày ký hợp đồng).
 • Hệ thống chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý sự cố nhiệt tình 24/7/365 không nghỉ ngày lễ, tết.
 • Viettel có tận tới 4 đường truyền kết nối quốc tế (2 trên cạn và 2 dưới nước, đồng thời là nhà mạng có số lượng đường truyền nhiều nhất) điều này mang lại tính ổn định nếu tuyến đường cáp quang biển quốc tế bị ảnh hưởng do thiên tai, đứt cáp… Do đó mà những sự cố đứt cáp quang biển trước đây các khách hàng sử dụng mạng Viettel hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
 • Miễn phí 100% phí lắp đặt cáp quang khi khách hàng trả trước 3 tháng cước sử dụng.
 • Tặng ngay 1 tháng miễn phí khi khách hàng đóng trước 06 tháng
 • Tặng ngay 2 tháng miễn phí khi khách hàng đóng trước 12 tháng
 • Tặng ngay 3 tháng miễn phí khi khách hàng đóng trước 18 tháng (Cước tặng là cước thuê bao, không bao gồm cước dịch vụ gia tăng. Việc tặng cước miễn phí sẽ được thực hiện sau khi hết trừ cước đóng trước).
 • Thời gian lắp đặt dịch vụ nhanh chóng, tối đa là 3–4 ngày
 • Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7 ngày

Quy trình lắp mạng cáp quang viettel:

1. Liên hệ

Có 3 cách để bạn liên hệ lắp mạng cáp quang viettel như sau:

 • Liên hệ trực tiếp qua số hotline 0941 898 900 của chúng tôi và cung cấp địa chỉ mà bạn cần lắp đặt
 • Soạn tin nhắn theo cú pháp sau: “địa chỉ lắp đặt”_”số điện thoại”_”tên liên hệ” rồi gửi tới số hotline 0941 898 900
 • Đăng kí dịch vụ qua mạng, sau đó muộn nhất là 2 tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn cho bạn.

3. Thi công lắp mạng cáp quang.

Sau khi ký kết hợp đồng xong, chúng tôi sẽ bố trí kỹ thuật viên đến để lắp cáp, quy trình này thường mất 3–7 ngày (không tính ngày lễ, T7, CN). Kỹ thuật viên sẽ kéo dây cáp về, lắp đặt hệ thống mạng và hướng dẫn sử dụng các thiết bị cho bạn.

Xem thêm: Lắp mạng Viettel ở địa điểm nào?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade