Mavi Hikaye (Fas)


Tevrat’ta İsrailoğulları’na, dua şallarının bir ilmeğini mavi renk dokumaları emredilir. Bunun nedeni ise bu renge baktıklarında mavi, gökyüzünü ve onun üzerinde olan cenneteki tanrıyı hatırlatacaktır. Kısacası mavi renk onlar için ilahi vahiy ile eşdeğerdir. Bu nedenle yahudi kültüründe mavinin ayrı bir önemi vardır. İki dağ arasında Fas’ın en önemli içme suyu kaynaklarının bulunduğu bir vadiye kurulu olan Chefchaouen sokakları da işte bu yüzden mavidir.

Blue Story

In the 1930′s Chefchaouan (Fas) was populated by Jewish refugees. As part of their tradition, the Jews painted their houses blue as a reminder of the blue sky and God above in heaven.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Didem Kökbil’s story.