Ваучери за заети лица

Център за чуждоезиково обучение “SmArt Academy” одобрен доставчик на обучения по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014–2020.

Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, те. не се допуска обучение на лица с висше образование.

Обучение по КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ — ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

За всеки език обучението е с продължителност 300 учебни часа / три нива / и е на стойност 700лв.

НОВОТО в програмата “Ваучери за заети лица” е :
 Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица.
От сума 700 лв — 105 лв заплаща обучаемото лице.

Обученията могат да бъдат само присъствени.

“SmArt Academy” организира обучения по ключова компетентност “Обучение на чужди езици” — английски език.

SmArt Academy предоставя заявление, което можете да попълните при желание да се включите в програмата след обявяването й от Агенцията по заетостта.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.