Nguyên nhân và cách sửa máy giặt Sanyo báo lỗi UC, UE, ED, U4, E1, E2

Công ty sửa điện lạnh tại Hà Nội của ĐIỆN LẠNH AZ sẽ cung cấp cho các bạn danh sách bảng mã lỗi máy giặt Sanyo, AQUA và cách tự sửa lỗi để quý khách không phải tốn quá nhiều tiền vào chi phí sữa chữa. Những mã lỗi quý khách hay gặp khi sử dụng máy giặt Sanyo như là: E1, E2, EA, EC, RA-UA, U3, U4-UC, U5, UE, E9–04, E9–20, E4–20, EA, ED. Nếu bạn cần sửa máy giặt tại Hà Nội gọi ngay cho chúng tôi 0984 147 246

Bảng mã lỗi máy giặt Sanyo và cách khắc phục nhanh

Màn hình hiển thị : E1

Nguyên nhân : Trở ngại nguồn nước

Cách khắc phục: Bạn kiểm tra lại nguồn nước cấp vào máy giặt có còn không, nếu còn các bạn kiểm tra lưới lọc bẩn ở văn cấp nước nếu nước vấn chưa vào mạnh các bạn cần thanh van cấp nước.

Màn hình hiển thị : U4

Nguyên nhân : Lỗi công tắc cửa

Cách khắc phục : Bạn kiểm tra xem nắm máy có mở không nếu mở bạn đóng lại còn không mở bạn cần kiểm tra đường dây từ công tắc cửa báo về mạch nhé.

Màn hình hiển thị :EA

Nguyên nhân : Hỏng cảm biến mực nước hoặc đường dây từ phao đến board

Cách khắc phục: Bạn kiểm tra phao và thay thừ phao khác nếu máy vấn chưa hết lỗi các bạn cần kiểm tra phàn boar mạch nhé.

Màn hình hiển thị :UE

Nguyên nhân : Không tải, mô tơ đứt dây

Cách khắc phục : Các bạn cần kiểm tra điện có cấp xuống động cơ không, kiểm tra đường dây từ boar xuống động cơ, kiểm tra động cơ

Các Bạn cũng có thể xem thêm một số mã lỗi khắc ở máy giặt Sanyo tại đây:

Mã lỗi E1 Model ASW-U902T Mô tả lỗi Trở ngại nguồn nước
Mã lỗi E2 Model ASW-U902T Nước không chảy ra
Mã lỗi E2 Nước không xả ra do đứt van xả ,hỏng van xả hoặc nghẹt van xả …
Mã lỗi EA Model ASW-U902T Hỏng cảm biến mực nước hoặc đường dây từ phao đến board
Mã lỗi EC Hỏng cảm biến mực nước hoặc đường dây từ phao đến board
Mã lỗi E1 Không vào nước
Mã lỗi RA Hư phao
Mã lỗi U3 Model ASW-U902T Đặt máy không cân bằng
Mã lỗi U4 Công tắc cửa
Mã lỗi U4 Model ASW-U902T Sự cố từ công tắc đến bo mạch
Mã lỗi U5 Model ASW-U902T Nắp máy mở khi ở chế độ khóa trẻ em
Mã lỗi UA Hư phao
Mã lỗi UC Công tắc cửa
Mã lỗi UE Không tải, mô tơ đứt dây

Bên trên là tất cả những mã lỗi của máy giặt Sanyo bạn cần biết nếu bạn muốn sửa chữa không cần gọi thợ hãy xem ngay các khắc phục máy gaiwtj Sanyo báo lỗi tại đây : https://dienlanhaz.vn/tin-tuc/may-giat-sanyo-bao-loi-u4-uc-ea-ed/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.