verbinden | veranderen | verbeteren

Informatie is overal en altijd en technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat vraagt om nieuwe inzichten. Een andere manier van informatie vergaren, kennis opdoen en delen. Dat vraagt om anders organiseren. Internet maakt wereldwijd slim online samenwerken in netwerkorganisaties mogelijk.

Digidoen inspireert, adviseert, leert anders kijken en helpt professionals die willen veranderen. Gedreven, open, menselijk en realistisch. In persoonlijke gesprekken, brainstormsessies, workshops en trainingen.


communicatie | social media | digitaal samenwerken | research en netwerkanalyse

Martin Pronk

Brede marktkennis en grenzeloos nieuwsgierig. Voorkeur voor complexe, maatschappelijke thema’s met een politieke component. Veel kennis over de ontwikkeling van het medialandschap en de opkomst en invloed van ‘social technology’.

Focus
SDG’s, afval, water, wetenschap, arbeidsmarkt en maatschappelijke trends.

Persoonlijk
Getrouwd met Hilde, vader van Lennart en Machteld. Woont op Scheveningen en houdt van muziekmaken en muziek luisteren, tennissen en de zee.

Twitter
Linkedin


De visie van Jason Fried en Basecamp spreekt ons erg aan. En we kunnen ons voorstellen dat dat ook anderen aanspreekt. Hoe vaak hoor je niet ‘druk, druk,druk’ en door continue beschikbaarheid is er eigenlijk te weinig tijd voor andere dingen naast werk.

In Frankrijk is de verplichting om na werktijd je email te checken ingevoerd. De visie van Jason Fried spreekt meer aan. Op een slimme manier met elkaar communceren en informatie delen in het vertrouwen dat de anderen reageren op het moment dat ze dat kunnen doen. En dat is dus niet per definitie direct of wanneer het…

noclichés | digidoen

Praktische workshops online samenwerken en social media

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store