Statens medieråd lanserade nyligen en nationell kunskapsbank inom medie- och informationskunnighet
Kunskapsbanken innehåller material från medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige. I dagsläget medverkar följande aktörer i denna satsning: Digiteket/Kungliga biblioteket​, Internetstiftelsen, Statens medieråd​ och Sveriges Utbildningsradio (UR). Fler aktörer kommer att anslutas framöver.

En mängd olika utmärkta MIK-resurser går att söka fram i kunskapsbanken, beroende på vilken organisation man företräder. Här har jag valt en filtrerad sökning på målgruppen Bibliotek och bibliotekspersonal: https://tinyurl.com/n89ya8em

Länk till kunskapsbanken: https://www.statensmedierad.se/mik-sveriges-kunskapsbank


Innehållsportaler

Aea Bokkonst

Afc Kalligrafi

Bgk Kulturminnesvård

Fågelsjö Gammelgård
Ett virtuellt besök till Fågelsjö Gammelgård “Bortom Åa” med hjälp av VR-glasögon. Du kan gå runt i ett av rummen, studera målningar, möbler och flytta på föremål. “VR på bibliotek” är ett initiativ från Region Gävleborg och en del i projektet “Virtuellt världsarv” som drivs av Kultur Gävleborg i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Högskolan i Gävle.
Läs mer: http://www.regiongavleborg.se/kultur/nyheter/gammelgarden-i-fagelsjo-som-virtuell-miljo/

Bv Sociala mötesplatser


Ladda gärna ner affischen och dela i dina nätverk. Du kan även ladda ner affisch & flyer som pdf här!

Som ett svar på coronakrisen erbjuder Stockholms stadsbibliotek digitalhjälp.online för alla som inte kan eller vill besöka ett fysiskt bibliotek, och är i behov av vägledning för att komma igång med digitala tjänster och internet. Vi vänder oss främst till 70+ och andra riskgrupper, men även till en bredare allmänhet. Tjänsten är öppen vardagar kl 13–17 och bemannas av it-värdar och bibliotekarier tillsammans.

Vägledningstjänsten är även till för dig inom SSB som vill ha digitala råd och tips, t.ex. inför ett planerat digitalt evenemang. Se gärna tjänsten som en möjlighet till att stärka dina digitala kompetenser, både genom att hjälpa…


Vi fortsätter testa nya gratis webbtjänster för videochatt: denna gång Google Meet , Skype Web och Messenger Rooms.

Google, Skype och Facebook har ju sedan länge erbjudit gratis videosamtal. Det nya nu är att de utvecklat tjänsterna vidare för att bättre möta behoven i coronatider. Vi vill därför självklart testa tjänsterna för att se vad de går för.

Välkomna att joina våra öppna tester! :)

Dagens tester:
14.00 Google Meet
14.15 Skype Web
14.30 Messenger Rooms

14.00–14.15 Google Meet

Klicka här för att gå med i mötet


I coronatider är det en extra stor utmaning för bibliotek att nå ut till våra mest behövande målgrupper, och bryta det digitala utanförskapet. Det är därför bra att hitta inspirerande berättelser om hur vi kan jobba strategiskt, ställa om och fortsätta vara relevanta för de som behöver oss mest. Här är några sådana berättelser som påminner oss om att…

Det digitala livet kan bryta ensamhet.

Vi behöver hitta nya strategiska samarbeten och utveckla nya roller.

Den gamla hederliga telefonen är inte död. Tvärtom.

Vi behöver diskutera problemet med det digitala utanförskapet.

Vi behöver utveckla nya digitala tjänster.


IT-värdar och bibliotekarier vägleder dig till internet och digitala tjänster

Digitalhjälp.online är en digital vägledningstjänst under utveckling, faciliterad av Stockholms stadsbibliotek/Digitala biblioteket, och bemannad av IT-värdar och bibliotekarier i Stockholms 40 bibliotek. I dagsläget bemannas tjänsten av IT-värdar i Hornstulls och Tranströmers bibliotek.

Viktigt: tjänsten är under utveckling och vi provar oss fram steg för steg. Vi ber därför om överseende om allt kanske inte fungerar tillfredställande så här i början. Vi tar mycket gärna emot feedback om hur du upplever funktionalitet och service. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Till videochatten

Chatten är öppen helgfria vardagar från13.00 till 17.00.

Läs mer…


Nu på torsdag kl 14.00 kommer vi köra ett test av den öppna VR-mötesplattformen Mozilla Hubs. Joina gärna!

Man kan ansluta till mötet med VR-glasögon eller i en vanlig webbläsare på PC/Mac eller mobil (Firefox eller Chrome). Om du inte har VR-glasögon så behöver du ansluta ett headset med mikrofon.

Läs mer om projektet Mozilla Hubs här och här:


Biblioteksdisken Online är ett delprojekt inom ramen för Stockholms stadsbiblioteks pågående pilotprojekt för att utveckla nya digitala tjänster via videochatt.

Vårt första test med Biblioteksdisken.online gjorde vi i samarbete med Kulturnatt Stockholm lördagen 18 april, som i år var ett helt digitalt evenemang pga Coronakrisen. Från klockan 18.00 fram till midnatt erbjöd bibliotekarier och it-värdar vägledning till kulturen, biblioteken och den digitala världen.

Läs mer om pilotprojektet här!

En pilot från Stockholms stadsbibliotek, i samarbete med Kulturnatt Stockholm och Unga IT-värdar. Illustration: Itzik Gur

Digitala biblioteket och medier

Ett digitalt klotterplank från enheten Digitala biblioteket och medier vid Stockholms stadsbibliotek.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store