Ett hemligt utegym är inget bra utegym

För någon vecka sen besökte jag gymnasieskolan Nova Academy och en av deras klasser i tredje ring. Som sagt tidigare i den här bloggen är det naturligt att jag i det här projektet vill samla in åsikter och tankar från människor som berörs av kommunens arbete för att, rätt och slätt, förstå vilken kommunikation de vill ha och behöver från kommunen.

Även om mitt arbete handlar om kommunikation är det omöjligt att inte prata om större frågor också. Frågor som varför du gillar Simirishamn eller om du vill bo kvar här? Varför är de här frågorna så viktiga då?

Vår uppgift i kommunen handlar ju, oavsett hur vi benämner delar i vår organisation, inte bara om att förvalta, men att utveckla. I vårt fall; utveckla en plats. Vi vill alla göra den till ett bra ställe att bo och leva i. För att göra det är det förstås viktigt att förstå vad folk gillar med det här stället från första början och vad som är viktigt för att de ska vilja fortsätta bo och leva här (eller åtminstonde återvända förr eller senare).

Därför kan du aldrig ta ungdomars ord om brist på platser att vara eller ens tanken på dåliga vägar, som enskilda missnöjesyttringar. De blir istället vital kritik att ta i beaktning. Om inte så för den här generationen så för nästa.

Men oavsett vilka förbättringar vi gör eller hur mycket som finns att upptäcka så spelar det liten roll om ingen vet om att de gjorts eller att de nya sakerna existerar. Det är där kommunikationen kommer in i. Av ungdomarna på Nova Academy fick jag, och flera andra i klassrummet, reda på att det till exempel fanns ett nybyggt utegym i kommunen.

En del av mitt uppdrag är att ta reda på vad folk gillar med Simrishamn. Den större delen, och kanske det viktigaste, är att se till att andra människor får reda på det.