Jag vill kunna ställa mitt barn i förskolekö medan jag är ute och metar

Rubriken ovan är ingen provokation. Det är en user story — en användarberättelse. En formulering av ett problem som vi borde kunna fixa med hjälp av digitala lösningar. Du kan antagligen komma på en liknande användarberättelse själv och i så fall: skicka den gärna till mig. Jag behöver den.

Jag som skriver heter Jon Högman och jag har den stora äran att vara projektledare när Simrishamns kommun nu växlar upp i sitt arbete i att följa med i digitaliseringens strömmar. Såväl regering som Sveriges Kommuner och Landsting har pekat riktning för detta. Men uppdraget ligger också på oss kommuner i att faktiskt få fart på fartyget.

På den här bloggen kommer du kunna följa mitt och Simrishamns kommuns arbete vidare in på den, säkert inte helt raka, vägen mot en bättre digital kommunikation.

Varför vi borde digitalisera mera

Vi som kommun har egentligen allt att vinna på att bli mer digitala. Vi har möjligheten att erbjuda alla som redan bor och verkar här lättare vägar för kontakt med kommunen och en bättre service. Vi har möjlighet att skapa effektivare arbetsplats (som frigör resurser vi kan använda för att ytterligare förbättra vårt arbete). Till sist har vi möjlighet att synas, höras och visa andra varför de också borde bo, trivas och kanske också ställa sina barn i förskolekö här.

Projektet handlar alltså helt enkelt om att ta ett helhetsgrepp på kommunens digitala kommunikation. Frågorna i projektet är många och stora: hur och var ska vi synas? På vilka vis ska kommunens och invånarna kunna komma i kontakt med varandra? Hur gör vi för att fler ska kunna få ta del av allt Simrishamn är? Vi har inga givna svar men vi är övertygade om att vi har större chans att lyckas om vi ser tekniken som en möjliggörare i allt vi gör.

“Ja ja, teknik är väl bra men det löser ju inte allt!” ropar någon nu. Sant, så klart. Flera lösningar måste ju samverka. Teknik och digitalisering har inget egenvärde. Det skapar värde när det används och kommer till nytta. Därför vill vi i Simrishamns kommun sätta alla de som har ett intresse av kommunens service i fokus när vi nu utvecklar vår digitala kommunikation. Det kan tyckas vara självklart men har, om en ska vara ärlig, inte alltid varit det. Så därför, kommunintressent, tag din rättmätiga plats - i centrum.

Ett åtagande och en inbjudan

Med det sagt följer inte bara ett åtagande från vår sida, men en inbjudan till er som kommuninvånare. Det här är en inbjudan till er som kanske tänker flytta hit och till er som har en plan om vad nästa stora grej som i Hammanhög, Borrby eller Simris borde vara. Detta är också en inbjudan till er som är här ibland och till er som här är ofta - välkomna att vara med! Vi behöver era åsikter, tankar och idéer. Kanske ibland ert gnäll men helst er konstruktiva kritik. Vi hoppas på att få träffa åtminstone några av er ansikte mot ansikte men vi vill lika mycket att ni mejlar oss på digitalt@simrishamn.se. Vad vill just du få ut i kontakten med Simrishamns kommun? Hur kan vi bli bättre?

Arbetet är redan igång så hör av dig (du är välkommen att göra det från fisketuren om du så vill).

(Ps. Vill du läsa beskrivningen av det här projektet kan läsa den här. Ds.)