Tre tips för en mer empatisk kommun

I förra inlägget lade jag vikt på hur kommunens utveckling skulle sätta kommuninvånaren, eller för den delen, användaren i fokus. Från vårt håll, vi som arbetar med utveckling, digital som praktisk, så handlar det egentligen om att försöka byta perspektiv. Hur framstår kommunen för någon som aldrig tidigare varit här? kan vi fråga oss när vi jobbar med turism. Hur upplevs det när du behöver söka stöd från Socialtjänsten? kan vi undra när vi utvecklar kommunikation som rör brukare.

Perspektiv kräver empati och empati kräver många gånger förståelse. Detta var en av kärnpunkterna som lyftes i ett seminarium arrangerat av The Conference där en rad talare fick framföra vad de tog med sig av den nämnda konferensen som hölls i Malmö i augusti. Jag tänkte spinna vidare lite på vad det innebär att försöka ha ett empatiskt förhållande i utvecklings- och designprocesser.

I projektet Digital kommunikation kommer vi försöka höra och ta in kommuninvånarnas åsikter så långt det går, men vår förmåga att sätta oss in i andra perspektiv måste också ligga kvar, även när vi inte har fokusgrupper på plats. Hur kan vi säkerställa det?

Några viktiga praktiska punkter jag tror vi kan ha nytta av är:

1. Sök aktivt efter andra perspektiv och kom ihåg att perspektiv också kan ändras

Rekommendationer och lösningar för olika gruppers behov ändras konstant i och med hur teknik och samhälle utvecklas. Jag gör mitt bästa för att följa olika gruppers intresseorganisationer för uppdateringar och goda exempel som en del av min omvärldsbevakning.

2. Skapa personas och testa allt mot dem

Personas är fiktiva karaktärer som motsvarar olika målgrupper. Vi kommer att använda personas med förutbestämda egenskaper och låta och testa scenarion mot dem. “Nicklas 22, kan endast använda sin smartphone när han besöker simrishamn.se. Han har också dyslexi och svårt att ta sig igenom längre texter. Nu vill han skriva ett medborgarförslag” skulle kunna vara ett exempel. Att försöka möta vår design genom någon annans ögon kan vara ett sätt att skapa ett empatiskt förhållningssätt. Det finns mycket bra att hämta från webbriktlinjer.se och deras redan definierade personas.

3. Kommunicera designprocessen

Att öppna upp designprocessen och göra den mer transparent kan kännas läskigt. Vi blottar strupen för alla våra kritiker. Men det kan vara en viktig och nyttig del i arbetet. Dels för att vi tänker kanske både en och två gånger till på vad vi faktiskt gör och dels för att vi faktiskt skapar utrymme för nödvändig feedback.

Perspektiv ger användarfokus. Det är så vi utvecklar en kommunservice verkligt anpassad efter behov.

Har du fler tips eller tankar kring hur vi kan skapa mer förståelse för olika användare? Skriv gärna en kommentar eller mejla mig på digitalt@simrishamn.se