Adaktusson tar på sig offerkoftan samtidigt som han gör sig otillgänglig

Assyrier kommer aldrig glömma Margareta Wiklund, Lennart Sacrédeus och Annelie Enochsson. Men Lars Adaktusson kommer bli ihågkommen som politikern som med sin konferens skapade förvirring och splittring bland tio assyriska partier som nådde en historisk överenskommelse — i en tid när assyrierna behövde enigheten mer än någonsin tidigare.

Lars Adaktusson (KD) uppmanar i sitt svar, publicerat i Världen idag den 14 juli 2017, till dialog samt att undertecknad och Gabriel Yousef skall undvika konfrontation. Vidare påstår Adaktusson att kritiska röster inte alls har vägrats ackreditering till den hårt kritiserade ”konferensen” som han arrangerade den 28–30 juni i av EU-parlamentet hyrda lokaler.

Adaktusson passar även på att kritisera Världen idag, som enligt honom, ger spridning åt angrepp mot honom. Det är beklagligt att Adaktusson, i sitt svar, uppmanar fria tidningar att censurera den fria debatten samtidigt som han söker legitimera sitt agerande i stället för att bemöta kritiken. Adaktussons agerande framstår som ett sätt att fly från sakfrågorna och rikta uppmärksamheten åt något helt annat

Det är av flera skäl inte relevant att bemöta samtliga Adaktussons påståenden. Men framför allt upprepar Adaktusson de felaktigheter som han med ”sin grupp” verkar vilja framställa och ”paketera om” som sanning. Tidningen hujada.com har bemött påståendena i en längre skrift.

Assyria TVs redaktion har vid flera tillfällen sökt komma i kontakt med Adaktusson. I ett inslag har Assyria TV redovisat, genom att visa upp korrespondens, hur Assyria TV har sökt att etablera en dialog med Adaktusson. Dock har Adaktusson och hans medarbetare bemött den utsträckta handen med tystnad och arrogans. Även när Assyriska riksförbundet (ARS) sökt kontakt med Adaktusson har den senare valt att ignorera ARS. Både Assyria TV och ARS har sökt etablera en konstruktiv och genuin dialog med Adaktusson som, av allt att döma, medvetet verkar göra sig otillgänglig. Det är beklagligt.

Senaste händelsen var vid den hårt kritiserade ”konferensen” som Adaktusson arrangerade i EU-parlamentets lokaler. När Assyria TV rapporterade att kanalen portats från ”konferensen” stod anklagelserna mot Assyria TV som spön i backen. Adaktussons pressekreterare, Dag Elfsröm anklagade Assyria TV för ”lögn”.

När Assyria TV redovisade underlag till stöd för sin rapportering svängde Adaktussons stab tvärt och kommenterade händelsen i tidningen Dagen genom att påstå att det blev en ”miss i registreringen”.

Men det bekymmersamma för Adaktusson upphörde inte, utan han skruvade upp tonläget genom att söka förvandla osanning till sanning. I sitt svar skriver Adaktusson återigen att Assyria TV aldrig har hört av sig. Dag Elfsröm säger något, Charlie Weimers säger annat och Adaktusson säger något helt annat. Vem ska vi lita på? Vilket påstående skall vi räkna in som sanning? Någon far uppenbarligen med osanning. Två eller tre lögner blir inte, genom en ompaketering, en sanning.

Vidare skriver Adaktusson ”Eftersom det handlar om en nischkanal var Assyria TVs eventuella närvaro aldrig föremål för diskussion över huvud taget”.

Vad Adaktusson vill säga är att Assyria TV är en kanal med få tittare samt en blygsam budget. Det är korrekt att Assyria TVs förutsättningar och budget är ljusår ifrån den som SVT eller andra större aktörer har. Emellertid har detta inte hindrat exempelvis Utrikesdepartementet ifrån att vid flera tillfällen ackreditera Assyria TV, tillsammans med SVT och övrig internationell media, när Turkiets president och premiärminister besökte Sverige. Denna ackreditering grundades uteslutande på den mognad och kvalitativa rapportering som Assyria TV etablerat och värnar om. Adaktussons svar, men framför allt agerande, synes mer handla om ”damage control” samtidigt som han försöker att misskreditera assyriernas enda fria nyhetskanal.

Den uppkomna situationen är naturligtvis inte tillfredställande för assyrier som minns en svunnen tid med Lennart Sacrédeus integritet eller Margareta Wiklunds mod som med hjälp av en krycka tog sig till talarstolen i riksdagen för att försvara assyriernas rättigheter eller hur Annelie Enochsson 2010 avbröt sin resa i USA och återvände till Sverige för att rösta i riksdagens omröstning om erkännande av Seyfo, folkmordet 1915 på assyrier. Det mod och den integritet samt kampvilja som ovannämnda visade kommer assyrier aldrig att glömma.

Men Adaktussons beteende är märkligt och till och med omoraliskt när han å ena sidan flyr från alla förfrågningar om intervju och dialog, å andra sidan anklagar alla kritiska röster för att söka konfrontation.

Adaktusson bör ta av sig offerkoftan och sluta fly från debatten. Det är inte yta eller inramningen som avgör assyriernas framtid. Adaktusson bör söka sig till sanningen oavsett hur bitter och obehaglig den må vara. Adaktusson måste inse och respektera det assyriska folkets vilja och intresse. Inte söka påtvinga assyrierna en agenda som strider mot assyriernas intresse och det assyriska folkets självbestämmanderätt.

Återigen välkomnar vi Adaktusson till en öppen debatt på Assyria TV för att bemöta kritikerna.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dikran Ego’s story.