BackToTheFuture Gününde Yaşlanmak

Yaşlanmayı belki ufak ufak erteleyebilirsin.. Ama yine seni bulur babanın annenin kodları.. Onlardan uzağa düşmüyorsun hala.. Bu çağda bile!😒

Sabah uçan araba ve kay kay’ların hala olmadığına üzülürken, saçımda 3 den fazla beyaz tel gördüm ve içimdeki çocuk aniden bir miktar büyüdü :(( ( Pigment ve olgunlaşma ilişkisi󾌣 diye bir şey varmış.. ) #BackToTheFuture gününde hem de... (WTF?? 👹 😒💆💇)
Yaşadığın sıkıntılardan çok #genetik önemli bu saç & #aging olayında sanırım. Çünkü çocukluğumdan beri saçmalıklarla az uğraşmadım.. ( Uuu, neler neler.. Hala da!) Babamın da 43 gibi başlamıştı hatırlıyorum & onun da hayatı baya zordu. (Sadece o daha sarışındı.. ) Ne yesen, ne içsen erteleyemiyorsun demek ki.. #DNA kaderin.. Genetiğinden kaçamıyorsun.. (Belki biraz ötelemek mümkündü.)

Annem “Benim 20 de başlamıştı” dedi. Tabiat ana ortalamasını almamış diye şükredebildim sadece🙇😸🙋

#Marty, bu görünmek için şahane bir gün.. Seninle 1985’e dönmek ve bazılarına hiç merhaba dememek ve bağzı insanlarla bağları -akraba tayfası- o günden itibaren kesmek istiyor gönül.. Ve bu yolla daha az üzülmek.. Ne olur olmaz diye..) Bak bir günde aniden yaşlandım bile… Hayat kısaymış gerçekten..

Like what you read? Give Dilek Tosun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.